Huyện Tuần Giáo: Chủ trương phát triển cây công nghiệp

Với lợi thế về diện tích, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm, như mắc ca, cao su, cà phê… Thời gian qua huyện Tuần Giáo đã phát triển 1.320 ha cao su, 1.400ha mắc ca và diện tích đang không ngừng được mở rộng qua từng năm.

Phát triển cây công nghiệp đang được huyện Tuần Giáo đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án phát triển cây công nghiệp. Đồng thời vận động người dân sở hữu đất hợp tác với nhà đầu tư trồng cây công nghiệp và được hưởng lợi theo sản phẩm.

Cây Mắc ca tại huyện Tuần Giáo đạt gần 1.400ha, tập trung ở 2 xã Quài Cang và Quài Nưa.

Công ty Cổ phần Macadamia Ðiện Biên là một trong những doanh nghiệp đầu tư trồng mắc ca trên địa bàn. Công ty đã hợp tác với người dân có đất thực hiện trồng cây mắc ca. Người dân có đất sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm trong 5 năm đầu tiên, đến năm thứ 6, cây mắc ca chưa cho đủ sản phẩm thu hoạch Công ty sẽ hỗ trợ người dân tối thiểu gần 5,9 triệu đồng/ha. Hàng năm, Công ty tuyển và sử dụng thường xuyên từ 150 - 200 lao động trên địa bàn huyện với mức lương 3 - 4 triệu đồng/tháng, ưu tiên cho các hộ góp đất cùng Công ty và người dân địa phương. Hiện nay, 40ha mắc ca trồng thí điểm từ năm 2015 tại xã Quài Nưa đã bắt đầu có quả với tỷ lệ đạt gần 100%, sản lượng dự kiến từ 10 - 15kg/cây. Với cam kết sau khi thu hoạch người dân được hưởng 15%/giá trị 1kg quả tươi.

Ðến nay, tổng diện tích trồng cây mắc ca theo dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo đạt gần 1.400ha, tập trung ở 2 xã Quài Cang và Quài Nưa.

Ðến nay, toàn huyện Tuần Giáo có gần 1.320ha cây cao su

Cùng với mắc ca, cây cao su cũng là cây công nghiệp lâu năm hứa hẹn mang về no ấm cho người dân bản địa. Ðến nay, toàn huyện có gần 1.320ha cây cao su, gần 560ha đã cho khai thác, sản lượng mủ tăng dần qua các năm. Năm 2019 mỗi héc-ta cao su cho thu hoạch gần 1,1 tấn mủ quy khô, bình quân lợi nhuận mà người dân góp đất thu được khoảng 2 triệu đồng/ha. Mặc dù giá mủ cao su xuống thấp nhưng gần 230 công nhân, chủ yếu là người dân góp đất trồng cao su trên địa bàn tham gia trồng, chăm sóc, khai thác mủ vẫn có mức lương ổn định từ 5 - 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và người dân có nhiều thuận lợi đã khiến diện tích trồng cây công nghiệp mở rộng hàng năm. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đang có một số diện tích cây công nghiệp tương đối lớn, như: Cây cao su với 1.320ha, cây mắc ca, huyện và doanh nghiệp đã trồng được hơn 1.400ha, đã có 40ha bắt đầu bói quả. Ngoài ra còn có cây cà phê với 400ha đang tiếp tục cho thu hoạch.

Hiện nay, huyện Tuần Giáo đang triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết các loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày. Dự kiến trong năm nay, sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Macadamia Ðiện Biên trồng thêm 600ha cây mắc ca tại xã Quài Tở.

Hoàng Lâm