Khánh thành bến xuất bộ hiện đại nhất PLX

Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) vừa tổ chức nghiệm thu, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Bến xuất ô tô xi téc kho K130 sau gần 12 tháng thi công.

Công trình “Bến xuất ô tô xi téc kho K130” do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trực tiếp giao cho Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) làm chủ đầu tư được triển khai thi công và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phục vụ hoạt động kinh doanh 7 loại mặt hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Công ty trong giai đoạn 2020-2025.

Bến xuất ô tô xi téc mới có năng lực xuất đạt 1.800m3/ngày với 10 họng xuất được đấu nối vào khu bể chứa hiện có của kho K130, quy mô hiện đại:

- Nhà xuất dầu ô tô xi téc diện tích 432m2: 3 gian, 8 luồng xe, 10 cần xuất

- Trạm bơm dầu diện tích 129,6m2với 10 máy bơm xăng dầu

- Trạm kiểm định, nhà giao dịch bán hàng

- Đường bãi bê tông 9120m2; hệ thống công nghệ, PCCC, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện động lực, tự động hóa và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Theo Phó tổng giám đốc Tập đoàn Petrolimex Vương Thái Dũng, bến xuất ô tô xi téc Kho K130 xét về cấp độ là bến xuất hiện đại nhất trong toàn ngành tính đến thời điểm hiện nay; đồng thời, nhấn mạnh Công ty cần tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, tổ chức quản lý, khai thác vận hành hiệu quả năng lực của bến xuất mới, đảm bảo các yếu tố về an toàn cháy nổ, an toàn giao thông trong quá trình xuất hàng.

Hà Ngân