Khảo sát, đánh giá, khai thác thu hồi tài nguyên quặng 1- KS5 trên thân quặng 2-KS5 tại Khai trường 15B

Đây là sáng kiến của ông Hoàng Kiên Quyết- Phó Giám đốc Chi nhánh Khai thác 3, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tình trạng trư­ớc khi có sáng kiến

Khai trường 15B được Tổng giám đốc công ty giao cho Chi nhánh Khai thác 3 tổ chức sản xuất theo biện pháp khoán số 22/BP-KTSX ngày 6/3/2015.

Biện pháp này được lập trên cơ sở tài liệu địa chất cấp, sản phẩm quặng 2 được tách thành 2 khu vực riêng biệt đó là khu vực khai thác quặng 2 từ tầng 240-210, MC19A-23 và khu vực tầng 145-135, MC 23A-24A.

Khai trường có nhiều đứt gãy, uốn nếp nhỏ và còn nhiều mạch Lamprofia xuyên cắt làm cho cấu trúc thân quặng khai trường rất phức tạp.

Tháng 7/2015 khi thực hiện công tác xúc bốc quặng 2, quặng 4, đá theo biện pháp tại MC  21-22b tầng 230÷ 220, phát hiện thấy trên mặt xuất hiện lớp quặng 1 (dạng ổ). Chi nhánh đã tổ chức tự lấy rãnh mẫu mặt tầng 230 gửi phân tích thì kết quả hàm lượng đạt > 31% P2O5.

Sau khi có kết quả hàm lượng Chi nhánh đã chủ động dùng máy xúc Hyundai khảo sát, dọn sạch mặt thân quặng, xem xét chiều dài, chiều dày, cập nhật tài liệu, đồng thời báo cáo phòng Địa chất- Trắc địa, phòng Kỹ thuật Công ty tiến hành mở rộng mặt bằng đào rãnh mẫu xác định toàn bộ lộ vỉa quặng 1 và thăm dò sơ bộ bằng máy xúc thủy lực gầu ngược để xác định chiều sâu thân quặng. Thân quặng 1 có chiều rộng từ 0,5-2m, sâu từ 0,2-0,4m, trữ lượng dự kiến trên 2.500 tấn.

Nhận thấy khối lượng quặng 1 trên là đáng kể, Chi nhánh đã chủ động đề xuất Tổng giám đốc cho thu hồi bằng thủ công hết khối lượng quặng 1 trên mặt quặng 2 KS5 để tránh tổn thất quặng 1, làm lợi cho Công ty về giá trị kinh tế cũng như giảm khối lượng quặng 2 bột. Đề xuất trên đã được Tổng giám đốc giao cho Chi nhánh Khai thác 3 thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thi công, Chi nhánh đã tổ chức dùng lao động thủ công xúc bốc chọn lọc vun thành đống và dùng máy xúc TLGN 0,8 m3 xúc lên ô tô benlaz đưa về kho ga 3. Khối lượng Quặng 1 trên đưa về nhập kho từ 21/7/2015 đến hết ngày 28/9/2015 là 2.682 tấn hàm lượng đạt 31,03% P2O5.

Tính mới của sáng kiến

Việc áp dụng giải pháp mang lại ý nghĩa thu hồi tối đa lượng tài nguyên, làm lợi rất lớn cho Công ty cũng như nguồn quặng 1 rất cần thiết cho các nhà máy phân bón.

Khả năng áp dụng

Giải pháp này ngoài KT 15B còn có thể áp dụng được ở tất cả các khai trường có điều kiện địa chất tương tự để đem lại hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả kinh tế của sáng kiến

Giá trị làm lợi của giải pháp là: 723.703.000 đồng

Tuệ Minh/Nguồn: Apatit Việt Nam