Kho vận Xăng dầu K132 thay thế, nâng cấp an toàn tuyến ống HD-H101

Công ty Xăng dầu B12 thực hiện đầu tư lắp đặt mới đoạn tuyến ống có đường kính Φ273mm dài 2.934m thay thế cho đoạn đường ống Φ159mm cũ đi qua khu dân cư thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi và khu vực trang trại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng.

Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) vừa tổ chức nghiệm thu kỹ thuật đưa vào vận hành công trình Di chuyển, nâng cấp tuyến ống xăng dầu Hải Dương-H101 đoạn nắn tránh thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Văn Sự - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu B12 và ông Trần Võ Hiệp - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1 tại Hải Phòng phát biểu trong buổi làm việc

 

Nhằm đảm bảo công tác an toàn bơm chuyển xăng dầu bằng đường ống từ kho Hải Dương đến kho H101 (Đức Giang - Hà Nội), dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu B12 thực hiện đầu tư lắp đặt mới đoạn tuyến ống có đường kính Φ273mm dài 2.934m thay thế cho đoạn đường ống Φ159mm cũ đi qua khu dân cư thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi và khu vực trang trại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng.

Tuyến đường ống mới này nằm song song và cách tuyến ống Φ219mm hiện có khoảng cách là 5m, thuộc hệ thống tuyến ống xăng dầu từ kho xăng dầu Hải Dương đến kho xăng dầu Đức Giang (Hà Nội) do Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132 quản lý. Đến nay công tác thi công xây dựng công trình đã hoàn thành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, đủ điều kiện liên kết và thực hiện công tác bơm chuyển xăng dầu trên tuyến.

Sau khi hoàn thành công trình này sẽ giải tỏa được nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình xăng dầu theo quy định tại Nghị định 13/2011/NĐ-CP và Nghị định 25/2019/NĐ-CP; đồng thời tạo quỹ đất đáp ứng quy hoạch phát triển của địa phương.

Một số hình ảnh tại hiện trường di chuyển, nâng cấp tuyến ống xăng dầu HD-H101 đoạn nắn tránh thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 

Đàm Thuynh/Petrolimex Quảng Ninh