Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Nậm Đông

Ngày 19/4/2004 Công ty Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 3 (NEDI 3), được thành lập bởi các cổ đông sáng lập là Công ty Điện lực 1 (PC1) nắm cổ phần chi phối 51%, Tổng Công ty Xây dựng xuất nhập khẩu

Theo thiết kế, Nhà máy Thủy điện Nậm Đông III và Nậm Đông IV đều được xây dựng trên suối Nậm Đông, cách nhau khoảng 3,5 km để tận dụng nguồn nước và địa hình rất thuận lợi.

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 350 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng hơn 200 tỷ đồng, giá trị thiết bị khoảng gần 100 tỷ đồng. Thời gian xây dựng là 3 năm, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 9,2 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm là 97 triệu kWh, hòa vào lưới điện khu vực với cấp điện áp 35 kV, tại trạm 110 kV thị xã Nghĩa Lộ./.