Khuyến công quốc gia: Phải giải quyết được điểm nghẽn về kinh phí

Nguồn lực triển khai vẫn luôn là điểm nghẽn của Chương trình Khuyến công quốc gia. Nhiều địa phương linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nên thu hút thêm vốn từ các nguồn khác nhưng vẫn có những địa phương vốn bị teo lại, chương trình không được coi trọng.

Kinh phí - điểm nghẽn của hoạt động khuyến công

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình Khuyến công quốc gia đã khẳng định được vai trò quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT), phát triển đời sống văn hoá - xã hội, đặc biệt ở những vùng kinh tế khó khăn.

Mục tiêu của Chương trình từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở CNNT. Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc.

khuyến công quốc gia
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, trên thực tế, nguồn lực triển khai chương trình thấp vẫn luôn là điểm nghẽn của Chương trình KCQG suốt những năm qua

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường; giúp các cơ sở CNNT mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014-2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, trên thực tế, nguồn lực triển khai chương trình thấp vẫn luôn là điểm nghẽn của Chương trình KCQG suốt những năm qua.

Tính trung bình, kinh phí dành cho Chương trình KCQG 5 năm vừa qua rất hạn chế, chỉ khoảng 130 tỷ đồng/năm, được chia cho 63 tỉnh, thành phố. Tại các địa phương, việc triển khai nguồn lực hỗ trợ này cũng là vấn đề đáng nói, có những địa phương linh hoạt sáng tạo trong thực hiện đã thu hút thêm vốn từ các nguồn khác nhưng cũng có những địa phương vốn bị teo lại, chương trình không được coi trọng, Bộ trưởng nói.

khuyến công quốc gia
Lãnh đạo nhiều Sở Công Thương địa phương cũng thừa nhận, với nguồn kinh phí còn hạn chế nên hiệu quả của hoạt động khuyến công chưa được như kỳ vọng

Theo lãnh đạo các Sở Công Thương địa phương, hoạt động khuyến công dù đã góp phần thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng với nguồn kinh phí còn hạn chế, chính sách không đồng bộ, thiếu sự kết nối, phối hợp các bộ ngành và địa phương, nên hiệu quả đạt được chưa được như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, địa phương chỉ có ngân sách 3,2 tỉ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Trong đó tập trung vào đào tạo nghề, nâng cao năng lực, công nghệ, kỹ thuật, phát triển sản phẩm tiêu biểu, thông tin truyền thông, quảng bá sản phẩm...

Tuy nhiên, mức hỗ trợ cho địa phương còn nhỏ lẻ, giá trị không cao nên chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia. Trong khi đó nhu cầu khuyến công ở đô thị nhiều hơn do vùng nông thôn chưa có thị trường lớn, sản xuất nhỏ lẻ dẫn tới không thể triển khai đồng bộ công tác khuyến công ở địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng băn khoăn: Với nguồn lực hạn chế, Chương trình KCQG những năm trước chủ yếu dồn vào thực hiện một số nội dung như đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, tham gia hội chợ triển lãm. Tuy nhiên, nguồn vốn của chương trình rất hạn chế so với nhu cầu, cần sự căn cơ trong thực hiện cũng như cần xây dựng mô hình hỗ trợ trong tổng thể, chứ không phải chỉ chạy theo chuỗi nào đó.

Lồng ghép với nhiều dự án để thu hút vốn đầu tư

Chương trình KCQG đã đi được hơn nửa chặng đường, để có thể xây dựng định hướng cho Chương trình trong giai đoạn tới cũng như giải quyết được những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, người đứng đầu ngành Công Thương cho biết, Bộ sẽ nhìn nhận, đánh giá lại về Chương trình KCQG trong tổng thể về chính sách phát triển quốc gia nhất là chiến lược hội nhập quốc tế cũng như các chiến lược phát triển kinh tế khác của đất nước.

Tiếp đó, đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở CNNT. Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Chương trình tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường; giúp các cơ sở CNNT mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

khuyến công quốc gia
Để giải quyết điểm nghẽn về kinh phí, phải chú trọng lồng ghép các hoạt động khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn 

Ngoài ra, ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, phải chú trọng lồng ghép các hoạt động khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức của toàn xã hội trong và ngoài nước đầu tư phát triển CNNT.

Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh, thành phố tăng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương đối với các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới, ông Cao Đức Phát yêu cầu.

Số liệu từ Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương cho biết, giai đoạn 2014-2018 tổng kinh phí khuyến công cả nước được phê duyệt là 1.189,193 tỉ đồng. Chương trình đã đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho 18.000 lao động nông thôn, nâng cao năng lực quản lý cho 10.020 cán bộ.

Chương trình cũng hỗ trợ cho 630 cơ sở công nghiệp chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ.

Hạ An