Đó là lời nhắn nhủ của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Văn Thuật trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, tôn vinh chủ tịch công đoàn tiêu biểu, lao động giỏi, lao động sáng tạo, do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức, diễn ra sáng nay 25/7/2019 tại Hà Nội.

Khai mạc buổi lễ, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, đồng hành cùng với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước, với đặc thù đa ngành, đa lĩnh vực, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của ngành và của đất nước.

90 năm công đoàn việt nam
Ông Trần Quang Huy cho biết, những năm qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của ngành và của đất nước

Cùng với đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn chủ động tập hợp trí tuệ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tham gia góp ý, xây dựng các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức công đoàn, đặc biệt là các chính sách về nhà ở, việc làm, tiền lương, thu nhập, an sinh xã hội.

Ngay từ đầu năm 2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019...

90 năm công đoàn việt nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật...

Ghi nhận và cảm ơn những đóng góp to lớn của phong trào công nhân, viên chức lao động đối với quá trình phát triển ngành Công Thương Việt Nam và đất nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, tổ chức đa dạng, phong phú việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược kinh doanh của Ngành.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận, các phong trào thi đua do công đoàn Ngành phát động ngày càng được đẩy mạnh với nội dung thiết thực, hình thức đổi mới, hiệu quả ngày càng cao. Đặc biệt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hiệu quả từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã mang lại giá trị làm lợi cao giúp cho doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn và phát triển trong cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, thành tích mà các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đạt được là rất đáng tự hào, song với việc Việt Nam chính thức tham gia CPTPP và các hiệp định tự do thế hệ mới, đòi hỏi hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động ngành Công Thương cần có sự đổi mới hơn nữa.

“Công đoàn Công Thương Việt Nam cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tìm giải pháp giải quyết đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, động viên người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Công Thương...”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh yêu cầu.

90 năm thành lập công doàn việt nam
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho lãnh đạo Bộ Công Thương

Biểu dương những nỗ lực của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong những năm qua, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 90 Chủ tịch công đoàn tiêu biểu, lao động giỏi, lao động sáng tạo đại diện cho gần 16 vạn cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành được tôn vinh tại buổi lễ trọng thể ngày hôm nay là những điển hình xuất sắc đã gắn với những mô hình, những phong trào hoạt động thiết thực, những cách làm hiệu quả, được hình thành trong thực tiễn phong trào công nhân của ngành.

“Sự kiện này, cũng đánh dấu một điểm nhấn quan trọng, một kỷ niệm đẹp trong quá trình lao động công tác của mỗi đoàn viên, công nhân lao động. Tôi hi vọng, sau buổi lễ hôm nay, các đồng chí sẽ lan tỏa những thành tích của mình tới toàn ngành để ngày càng có nhiều hơn những điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn”, ông Trần Văn Thuật nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Công Thương).

90 năm công đoàn việt nam

90 năm công đoàn việt nam
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, tôn vinh chủ tịch công đoàn tiêu biểu, lao động giỏi, lao động sáng tạo cho các cán bộ, công nhân viên

Cũng nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 28 đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương và cán bộ Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tôn vinh 30 chủ tịch công đoàn tiêu biểu, 30 lao động giỏi, 30 lao động sáng tạo.