Lập bổ sung hồ sơ theo dõi, quản lý về cứu nạn cứu hộ

Đó là yêu cầu của Đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ do ông Đào Văn Bách - Phó phòng công tác phòng cháy làm trưởng đoàn, kết hợp cùng đại diện Cảnh sát Phòng cháy c

Sau khi nghe ông Hoàng Nhật Thắng - Phó Giám đốc An toàn Công ty Than Thống Nhất báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH), Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC - CNCH, kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC - CNCH tại các khu vực: Văn phòng Công ty, Văn phòng Khu B, khu tập thể công nhân 5 tầng, 6 tầng, nhà ăn số 8, nhà để xe, trạm biến áp 35KV và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tấn.

Với một số tồn tại về công tác PCCC - CNCH tại Công ty, Đoàn kiểm tra đã đưa ra kết luận và yêu cầu Công ty Than Thống Nhất thực hiện một số nội dung như sau:

Một là,rà soát, kiện toàn hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA; lập bổ sung hồ sơ theo dõi, quản lý về CNCH; ban hành nội quy, quy định, biển báo, chỉ dẫn về CNCH; niêm yết nội quy PCCC do người đứng đầu cơ sở ban hành tại các khu vực thuộc Công ty.

Hai là, khắc phục tồn tại, duy trì điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC đối với các khu vực: Nhà ăn Văn phòng Công ty và Văn phòng Khu B; Trạm biến áp 35KV; Nhà ăn số 8; Kho chứa VLNCN 5 tấn.

Ba là,giảm lượng gas tồn chứa các khu vực nhà ăn của Công ty xuống dưới 70kg hoặc có giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC theo quy định.

Bốn là, thành lập đội PCCC chuyên ngành và huấn luyện nghiệp vụ CNCH theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật PCCC; có chế độ chính sách đối với cán bộ, đội PCCC cơ sở theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Năm là,phối hợp với đơn vị kinh doanh bảo hiểm thực hiện tách bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt theo quy định của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP.