Lọc dầu Dung Quất: Nền tảng khoa học công nghệ là động lực phát triển

Năm 2019 BSR sẽ làm chủ công nghệ, tối ưu năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Trong đó, công tác nghiên cứu khoa học vẫn được coi là giải pháp trọng tâm nhằm mang lại hiệu quả trực tiếp và thiết thực.

Ngay trong tuần đầu tiên của năm mới, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn đã đón nhận và vận hành nhập chuyến dầu thô thứ 800 cho Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, góp phần giúp nhà máy hoạt động liên tục, an toàn, ổn định ở 105% công suất. Đây là một tín hiệu tốt lành cho hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR trong năm 2019.

Theo báo cáo của BSR, năm 2018, BSR sản xuất hơn 7 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu khoảng 113.493 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD); nộp ngân sách nhà nước 11.645 tỷ đồng. Tính từ khi nhà máy vận hành thương mại đến nay, BSR đã sản xuất 57,4 triệu tấn sản phẩm (chiếm tỷ lệ 40% nhu cầu xăng dầu cả nước).

lọc dầu Dung Quất
Theo dõi hoạt động của nhà máy từ phòng điều khiển trung tâm

 

Năm 2018, Nhà máy vận hành liên tục, ổn định ở công suất trung bình 105% công suất thiết kế. BSR tiếp tục hoàn thiện và áp dụng các hệ thống quản lý nhằm tăng cường hơn nữa công tác vận hành an toàn Nhà máy như: Triển khai các giải pháp năng lượng và công nghệ; rà soát danh mục công việc và lộ trình cắt giảm chi phí để tối ưu vận hành (OPEX). Công tác tối ưu hóa năng lượng tiếp tục được chú trọng và triển khai sâu rộng. Thực hiện các đề xuất cải thiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng của Shell Global; Phân tích và lên phương án ngăn ngừa tương ứng các vấn đề tuổi thọ và hư hỏng của thiết bị…

Công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy luôn đáp ứng được tất cả các KPI về an toàn, chất lượng và hiệu quả chi phí, góp phần đảm bảo vận hành ổn định nhà máy. Các hạng mục công việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, quan trọng của các thiết bị quay, tự động, thiết bị điện, thiết bị tĩnh và tại xưởng sơn đều được thực hiện thành công.

Năm qua, Công ty BSR tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tối ưu hóa vận hành, tối đa hóa sản xuất xăng RON 95 nhằm tối đa hóa lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng. Tối ưu hóa năng lượng là hoạt động chiến lược nhằm tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo số liệu thực tế lượng dầu FO làm nhiên liệu tại nhà máy giảm 1.700 tấn/tháng (tương đương giảm 26%) so với năm 2017 đã  giúp Công ty tiết kiệm được khoảng 7,0 triệu USD /năm (tính theo giá dầu thô hoặc tính theo giá FO trung bình 10 tháng đầu năm 2018). Ngoài ra, việc giảm sản lượng tiêu thụ FO nhiên liệu đã tiết  giảm chi phí  khoảng 21 tỷ đồng tiền thuế môi trường (900 đồng/lít FO) cho Công ty.

lọc dầu Dung Quất

Đặc biệt, trong năm 2018, BSR đã lên kế hoạch, phê duyệt 16 giải pháp và trong quá trình thực hiện đã bổ sung thêm 7 giải pháp tối ưu. Đến nay đã thực hiện thành công 6 giải pháp đã giúp BSR tiết kiệm được khoảng 1,9 triệu USD/năm và 10 giải pháp đang triển khai theo đúng kế hoạch đề ra và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2019. Năm 2018, BSR tiết kiệm chi phí ước đạt giá trị 856,55 tỷ đồng (vượt 77,47% so với kế hoạch tiết kiệm cả năm).

Để tiếp tục đảm bảo công suất hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì ở mức 103% công suất thiết kế, ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc BSR cho biết, năm 2019 BSR sẽ làm chủ công nghệ, tối ưu năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Trong đó, công tác nghiên cứu khoa học vẫn được coi là giải pháp trọng tâm nhằm mang lại hiệu quả trực tiếp và thiết thực.

lọc dầu Dung Quất

 

Nguyên Hà