May Sông Hồng: Năm 2018 lợi nhuận sau thuế đạt 371 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ

CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) công bố lãi sau thuế cả năm 2018 đạt 371 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2018, Công ty cho biết do tiếp tục dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB và đây cũng là mảng kinh doanh mang lại doanh thu chính cho MSH nên cả doanh thu và lãi sau thuế đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lợi nhuận gộp trong quý đạt 213,6 tỉ đồng, tăng 30%. Doanh thu hoạt động tài chính 21 tỉ đồng, tăng 53%. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tài chính tăng khá mạnh từ 11,5 tỉ đồng lên 26,2 tỉ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống 40,8 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp 52 tỉ đồng, tăng 14%. Sau khi trừ đi các chi phí, May Sông Hồng ghi nhận lãi sau thuế 98 tỉ đồng, tăng 73%. Cả năm 2018, doanh thu thuần đạt 33.951 tỉ đồng, tăng 20,4%. Lợi nhuận sau thuế 371 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản ở mức 2.521 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm khá mạnh từ 344 tỉ đồng xuống 198 tỉ đồng; Hàng tồn kho 661 tỉ đồng, tăng 24%. Các khoản phải thu 523 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm trong đó khách hàng Columbia Sportwear 98,2 tỉ đồng, New York 76 tỉ đồng; Sae A Trading 59,4 tỉ đồng...

Nợ phải trả 1.586 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ trong đó vay nợ ngắn hạn 710 tỉ đồng, giảm nhẹ và chiếm 45% nợ phải trả.

May Sông Hồng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may sẵn phục vụ dân sinh, thành lập từ năm 1988. So với các doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng may, năm 2017, May Sông Hồng là doanh nghiệp có doanh thu lớn thứ 3 sau Tổng công ty may Việt tiến (VGG) và Tổng công ty Dệt may Hòa thọ (HTG). Tỷ suất lợi nhuận gộp của May Sông Hồng ở mức 17,2%, cao hơn VGG và HTG và chỉ thấp hơn CTCP Đầu tư Thương mại TNG (17,54%).

Thanh Xuân