Doanh nghiệp

...13/03/2019 lúc 11:05 (GMT)

May Việt Tiến tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%

TCCTVới 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi là 147 tỷ đồng.
May Việt Tiến tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UPCoM: VGG) vừa thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35% vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Với 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi là 147 tỷ đồng.

Công ty sẽ chốt quyền vào ngày 4/4 và thời gian thanh toán dự kiến vào 31/5.

Đồng thời, May Việt Tiến cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/4 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày tổ chức dự kiến là 27/4.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 May Việt Tiến đạt hơn 9.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,8% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 596 tỷ đồng, vượt 65,7% so với kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 492,2 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 468 tỷ đồng. EPS đạt 8.327 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu VGG tăng khá mạnh từ 50.000 đồng/cp hồi đầu năm lên 61.000 đồng/cp như hiện nay.

T.H

Cùng chuyên mục