Ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Tổng công ty như thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, HABECO đã hoàn thành các kế hoạch đề ra với tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 429 triệu lít. Trong đó, tiêu thụ bia các loại đạt 426 triệu lít, tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua đạt 3,3 triệu lít.

habeco đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Habeco

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt gần 7.560 tỷ đồng, trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 517,9 đồng. HABECO cũng thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tổng số tiền chia cổ tức là gần 1.752 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt 75,57%.

Dự báo năm 2019, bên cạnh những thuận lợi từ môi trường vĩ mô, HABECO sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn đến từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là sự cạnh tranh với các thương hiệu bia hàng đầu thế giới.

Là doanh nghiệp bia duy nhất mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối của Việt Nam, với sức ép cạnh tranh từ các hãng bia ngoại có tiềm lực về tài chính, khao khát chiếm lĩnh, chi phối thị trường trong nước; HABECO đặt mục tiêu dồn mọi nguồn lực quyết tâm giữ vững thị phần và củng cố, phát triển Thương hiệu quốc gia.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Habeco
Thống kê lợi nhuận sau thuế của HABECO qua các năm

Để hiện thực hóa mục tiêu, HABECO đã cho ra mắt bộ nhận diện mới đánh dấu bước chuyển mình toàn diện trong chiến lược phát triển, tái định vị thương hiệu.

HABECO xác định chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp là tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao hơn nữa.

Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực; cùng những cam kết hướng đến cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp mang Thương hiệu quốc gia, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Trong năm 2019, HABECO đã xây dựng một số chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện như, tiêu thụ hơn 438 triệu lít các sản phẩm chủ yếu. Trong đó, bia các loại đạt hơn 434 triệu lít, nước uống đóng chai UniAqua đạt 3,6 triệu lít. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt hơn 8.270 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 384 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 310 tỷ đồng.