Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. ĐINH PHI HỔ (Trường Đại học Phan Thiết), TS. BÙI QUANG MINH (Sở Công Thương tỉnh Bình Phước), ThS. ĐINH LÊ TUẤN KIỆT (Công ty Tài chính HDSS), ThS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH (Công ty TNHH ACS)

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ