Nghề môi giới bất động sản đóng vai trò quan trọng trong khâu lưu thông hàng hóa bất động sản

Tại Hội thảo “Môi giới bất động sản Việt Nam - Chuyên nghiệp và Hội nhập quốc tế” diễn ra ngày 29/6 tại TP. Hồ Chí Minh, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, nghề môi giới bất động sản đóng vai trò quan trọng trong khâu lưu thông hàng hóa bất động sản. Theo đó, nhà môi giới bất động sản cần có kiến thức và kỹ năng để tổng hợp đủ, đúng thông tin về bất động sản gắn với các hạng mục pháp lý và quy hoạch, giá trị bất động sản cho cả người mua và người bán.

Từ năm 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản đã quy định rõ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Nếu cá nhân kinh doanh độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký mã số thuế và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 58 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; không lập hợp đồng hoặc hợp đồng môi giới bất động sản không đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh Bất động sản.

Nghề môi giới bất động sản đóng vai trò quan trọng trong khâu lưu thông hàng hóa bất động sản

Tuy nhiên, trên thực tế, theo thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trong khoảng 300.000 môi giới bất động sản đang hoạt động tại Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 30.000-35.000 người đủ điều kiện hành nghề, nghĩa là chỉ chiếm 10-12% người hành nghề thực tế. Trong vòng 3 năm gần đây, mức độ tăng trưởng của môi giới bất động sản trên thị trường đạt trung bình khoảng 15%.

Hội thảo lần này đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh, thực trạng và vai trò của nhà môi giới tại Việt Nam cũng như bài học kinh nghiệm tại những thị trường bất động sản phát triển như Singapore và Mỹ; một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nghề môi giới như giải pháp quản lý người môi giới theo công nghệ gắn mã số. Đồng thời, Hội thảo cũng truyền tải ý kiến, đề xuất của người trong nghề đến với cơ quan lập pháp và hành pháp nhằm quản lý nghề môi giới bất động sản hiệu quả hơn, nhằm hy vọng sẽ nâng cao vai trò tích cực của nhà môi giới với thị trường bất động sản nói riêng và đóng góp vào nền kinh tế nói chung cũng như giúp cho thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững và minh bạch.

Hội thảo “Môi giới bất động sản Việt Nam" là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội môi giới bất động sản thường niên nhằm chào mừng Ngày truyền thống nghề môi giới bất động sản 29/6 hàng năm./.

 

 

 

 

 

Công Danh