Người mua ô tô được lợi gì từ Hiệp định CPTPP?

Ô tô con có dung tích xi lanh từ 3000 cc trở lên sẽ được xoá bỏ thuế quan vào năm thứ 10 (kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực).

Bộ Tài chính vừa ban hành Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022.

Nhiều dòng thuế sẽ giảm theo lộ trình về 0% trong đó có ô tô
Nhiều dòng thuế sẽ giảm theo lộ trình về 0% trong đó có ô tô

 

Với thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đưa ra đề xuất Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế. Trong đó, 65,8% số dòng thuế có thuế suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. 86,5% thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Và đến năm thứ 11 kể từ khi hiệp định có hiệu lực, 97,8% số dòng thuế về 0%. 

Một số mặt hàng như ôtô con có dung tích xi lanh từ 3000cc trở lên sẽ xoá bỏ thuế quan vào năm thứ 10, còn sắt thép, xăng dầu vào năm thứ 11. Mặt hàng dệt may, giày dép, gạo, phân bón xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực.

Ô tô con dung tích xi lanh 3000cc trở lên sẽ xoá bỏ thuế quan vào năm thứ 10
Ô tô con dung tích xi lanh 3000cc trở lên sẽ xoá bỏ thuế quan vào năm thứ 10

 

Nhựa và sản phẩm nhựa; hóa chất và sản phẩm hóa chất; giấy, đồ gỗ... phần lớn xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, một số loại xóa bỏ vào năm thứ 4. Thuốc lá điếu xóa bỏ thuế vào năm thứ 16.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất phần lớn các mặt hàng đang áp dụng thuế xuất khẩu, cơ bản theo lộ trình sẽ cắt giảm thuế từ 5-15 năm sau khi hiệp định có hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng sản (70 mặt hàng) được tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu...

Dự thảo được ban hành sau khi Việt Nam là quốc gia thứ 7 thực thi CPTPP từ ngày 14/1. Với CPTPP, lần đầu tiên Việt Nam cam kết cắt giảm gần 100% dòng thuế; cam kết với hoạt động mua sắm công; lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước; cam kết cho phép người lao động thành lập tổ chức của người lao động không nhất thiết trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; cam kết về vấn đề môi trường, thương mại điện tử...