Petrolimex Aviation tổ chức đào tạo nghiệp vụ Quản lý kỹ thuật, công tác An ninh An toàn (TSA) năm 2019

Từ 27/5 đến 31/5/2019 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã tổ chức chương trình đào tạo nghiệp vụ Quản lý kỹ thuật, công tác An ninh An toàn (TSA) năm 2019.

 

Ông Ngô Quốc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation chủ trì khai giảng khóa đào tạo TSA

 

Tham dự khóa đào tạo có các cán bộ chủ chốt khối kỹ thuật, quản lý chất lượng, an ninh an toàn của Công ty và các Chi nhánh trên toàn hệ thống Petrolimex Aviation. Với mục tiêu chất lượng đào tạo cao nhất, Petrolimex Aviation đã mời giảng viên Bernard Tricon đến từ Air Total (đã có 8 năm kinh nghiệm trong ngành nhiên liệu hàng không, 30 năm công tác trong ngành xăng dầu, là đánh giá viên cấp cao của JIG) thuyết trình hướng dẫn khóa đào tạo này. Chương trình đào tạo TSA 2019 tập trung vào công tác quản lý chất lượng Jet A-1 từ kho của nhà máy lọc dầu đến công đoạn xuất cấp cho tàu bay.

Ông Bernard Tricon – Đánh giá viên cao cấp của JIG trong buổi đào tạo lý thuyết

 

Trong những năm qua Petrolimex Aviation đã triển khai và cơ bản hoàn thành các kế hoạch công tác TSA cụ thể:

(1) Hoàn thiện hệ thống tài liệu kỹ thuật, sổ tay nghiệp vụ, tài liệu vận hành trên cơ sở các quy định quốc tế (JIG, IATA, IFQP) và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

(2) Song song với việc triển khai hiệu quả công tác đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật, ANAT, duy trì công tác TSA trong đào tạo, huấn luyện và đánh giá hệ thống.

(3) Hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý kỹ thuật; Thiết lập hệ thống đánh giá của Petrolimex Aviation làm cơ sở nâng cao công tác đánh giá, đảm bảo ANAT trên toàn hệ thống Petrolimex.

(4) Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bảo đảm ANHK đáp ứng các yêu cầu về mở rộng mạng lưới kinh doanh của Petrolimex Aviation.

(5) Nâng cao kiến thức, năng lực nhận diện các nguy cơ, các điểm chưa phù hợp để sớm triển khai, khắc phục để đáp ứng các yêu cầu, quy định.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong những năm qua, thay mặt Lãnh đạo Công ty ông Ngô Quốc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc biểu dương những đóng góp của các cán bộ khối kỹ thuật, quản lý chất lượng, an ninh an toàn của Công ty, cảm ơn sự hỗ trợ của Air Total trong suốt quá trình triển khai đồng thời giao nhiệm vụ cho các học viên tham gia khóa đào tạo tập trung nghiên cứu, tham gia đầy đủ các buổi học để tiếp thu kiến thức, triển khai áp dụng tại đơn vị trong quá trình làm việc.

Đánh giá kết quả đạt được sau khóa đào tạo: 100% học viên tham gia nắm bắt tốt các kiến thức được truyền tải, tích cực trao đổi, thảo luận để giải đáp các vướng mắc, yêu cầu của tiêu chuẩn, quy định trong công việc, tác nghiệp hàng ngày.

Một số hình ảnh khóa đào tạo:

 

 

 

 

 

Petrolimex Aviation