petrolimex hagiang 1
Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Hà Giang Nguyễn Tiến Dũng vinh danh, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4, nhiều lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề: Hoạt động vận tải, nhà hàng, trường học, dịch vụ lưu trú, du lịch… chính sách kiểm soát biên mậu chặt chẽ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, dịch vụ giảm sút, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song với sự chỉ đạo sát sao của Petrolimex, sự ủng hộ giúp đỡ của UBND tỉnh Hà Giang; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì, ổn định hoạt động SXKD”.

Năm 2021 sản lượng, doanh thu các mặt hàng cơ bản đạt kế hoạch Tập đoàn giao, người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định, năng suất lao động tăng cao, hoàn thành nghĩa vụ thu nộp ngân sách địa phương, triển khai có hiệu quả các dự án lớn của Tập đoàn về nhận diện thương hiệu mới, chương trình thanh toán không dùng tiền mặt, tổng đài dịch vụ khách hàng… Kết quả cụ thể:

+ Sản lượng Xăng dầu thực hiện bằng 97% kế hoạch Tập đoàn giao năm 2021, giảm 1% so với thực hiện năm 2020;

+ Dầu mỡ nhờn thực hiện bằng 98% KH, giảm 7% so với TH năm 2020;

+ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng 100% KH, giảm 1% so với TH năm 2020;

+ Bảo hiểm PJICO bằng 94% KH, giảm 3% so với TH năm 2020;

+ Lợi nhuận thực hiện bằng 187% KH năm 2021;

+ Năng suất lao động chung 53,6 m3/người/tháng đạt 101% KH, bằng 99% so với TH năm 2020;

+ Nộp ngân sách 241,6 tỷ đồng, bằng 101% KH;

+ Đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động 01 CHXD;

+ Công tác xã hội từ thiện, ủng hộ quỹ vắc-xin, hỗ trợ các Xã khó khăn… số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

+ Hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho NLĐ.

Petrolimex hagiang
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Như Huệ trao Bằng khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Như Huệ chúc mừng kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2021, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, người lao động tích cực phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động để đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động; xây dựng các gương điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyên Chủ tịch Petrolimex Hà Giang Trần Thị Thu Hương đánh giá, năm 2021 Công ty đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao; Năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, hỗ trợ…để các Cửa hàng chủ động triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân, Ban đối thoại định kỳ. Tham gia thảo luận, tập trung phân tích những kết quả đã đạt, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022, với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1/ Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong hoạt động SXKD; thích ứng linh hoạt theo sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có phương án tổ chức SXKD phù hợp;

2/ Đảm bảo nguồn hàng trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng do Tập đoàn và Công ty triển khai nhằm gia tăng sản lượng, doanh thu phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao;

3/ Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án nhận diện thương hiệu mới, thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2, khai thác có hiệu quả các phần mềm quản trị do Tập đoàn, Công ty triển khai;

4/ Phát triển màng lưới CHXD theo kế hoạch, sửa chữa, nâng cấp chỉnh trang các CHXD có lợi thế thương mại… nhằm gia tăng sản lượng giữ vững thị phần, phát triển và bảo vệ thương hiệu Petrolimex trên địa bàn;

5/ Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho NLĐ trong phục vụ khách hàng, duy trì thực hiện tốt quy trình bán hàng 5 bước, duy trì, thực hành 5S, xây dựng Cửa hàng khang trang, sạch đẹp thu hút khách hàng;

6/ Triển khai các phong trào thi đua trong SXKD đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực và môi trường thuận lợi phát huy tinh thần lao động hăng say, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ;

7/ Thực hiện hiệu quả công tác xã hội từ thiện, công tác an sinh xã hội.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Công ty được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tỉnh Hà Giang năm 2021.