Petrolimex Lào Cai: Tiếp tục mục tiêu hiệu quả kinh doanh và nâng cao thu nhập của người lao động

Ngày 21/02/2014, tại Lào Cai, Công ty Xăng dầu Lào Cai tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014 với 68 đại biểu ưu tú được bầu từ Hội nghị người lao động tại cơ sở, đại diện cho 269 người lao

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy khối DN, Sở lao động TB&XH, LĐLĐ tỉnh, sở Công thương; về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Trần Văn Thịnh và các đồng chí lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ của Tập đoàn.
Các phóng viên báo, đài địa phương cũng đến dự và đưa tin.

Toàn Cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Dương Tuấn Dũng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Năm 2013, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn Công ty đã nỗ lực vượt qua, tổ chức kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch: sản lượng xăng dầu 109.424 m3 đạt 102% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 10,21 tỷ đồng, nộp ngân sách 86,8 tỷ đồng đạt 120,4% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động 7,5 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, với mục tiêu "tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, lấy hiệu quả làm trung tâm, đảm bảo an toàn tài chính, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, nâng cao thu nhập cho người lao động", báo cáo cũng đề ra các giải pháp chủ yếu, đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2014

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty trong năm 2013, đồng thời lưu ý Công ty tiếp tục có nhiều giải pháp phù hợp giữ vững và phát triển thị phần, đảm bảo an toàn mọi mặt, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Trần Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, UV HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Trần Văn Thịnh cũng chỉ ra những khó khăn, thuận lợi sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tới đối với Tập đoàn nói chung và Công ty nói riêng và yêu cầu lãnh đạo Công ty cần bám sát các định hướng, chủ trương lớn của địa phương, chỉ đạo của Tập đoàn, bám sát thị trường, khách hàng đề ra các giải pháp kinh doanh phù hợp, cụ thể, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng cơ hội để phát triển, đồng thời phải phát huy truyền thống đoàn kết, văn hóa - thương hiệu Petrolimex trên địa bàn; phát động các phong trào thi đua, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an toàn mọi mặt, Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014.

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016, và đại diện người lao động tham gia đối thoại tại doanh nghiệp.