Petrolimex Tuyên Quang: 9 tháng sản lượng bán lẻ tăng trưởng 8% so cùng kỳ

Công ty xăng dầu Tuyên Quang (Petrolimex Tuyên Quang) vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
anh vinh
Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Ngô Quang Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khai mạc và chủ trì Hội nghị, Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Tuyên Quang Ngô Quang Vinh đã đánh giá tình hình kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của Công. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, linh hoạt và thống nhất kiên định trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV- NLĐ trong Công ty, Petrolimex Tuyên Quang đạt đã được kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm như:

Tổng sản lượng xăng dầu chính xuất bán đạt 76% KH. Trong đó: Bán lẻ đạt 80% KH. Tăng 8% so với CK 2019; Bán buôn + Bán TNNQĐL đạt 60% KH; Tổng sản lượng Gas xuất bán đạt 96% KH, tăng 5% so với cùng kỳ 2019; Dầu mỡ nhờn xuất bán đạt 82% KH, bằng 90% so với cùng kỳ; Doanh thu bảo hiểm đạt 76% KH; Năng suất lao động tăng 17% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tăng 10%; Số dư công nợ cuối kỳ giảm 71% so với cùng kỳ.

khen thuong
Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Ngô Quang Vinh trao giấy khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Cũng tại Hội nghị, Petrolimex Tuyên Quang đã tổ chức tôn vinh các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đ/c Ngô Quang Vinh - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty đã ghi nhận, tôn vinh và tặng giấy khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với các cá nhân điển hình tiến giai đoạn 2015-2020.

Phương hướng, giải pháp thực hiện và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020:

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kinh doanh.

+ Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, cơ chế chính sách đảm bảo đồng nhất phù hợp với các quy định hiện hành.

+ Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cải tạo sửa chữa các cửa hàng có vị trí chiến lược.

+ Tiếp tục rà soát bố trí sắp xếp lao động đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

Xuân Kiệm