Cụ thể, PV GAS đã có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (đơn vị trực thuộc PV GAS) giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc PVGAS
Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (đơn vị trực thuộc PV GAS) giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS 

 

Cùng thời điểm miễn nhiệm chức Kế toán trưởng đối với ông Vũ Trọng Hải, PV GAS bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luận –Trưởng Ban Tài chính giữ chức Kế toán Trưởng Tổng công ty.

Cũng trong ngày 17/7/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó tổng giám đốc PV GAS giữ chức Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ của Tập đoàn.