PVN có 5 doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2018

Ngày 20/12 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 5 doanh nghiệp được công nhận trong đợt này.

Trong số 97 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 5 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018 gồm: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA- PETROSETCO), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Việc lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt THQG chỉ là sự khởi đầu để các doanh nghiệp trở thành đối tác của chương trình, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín kinh doanh, nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới.

thuong hieu quoc gia

Đại diện PVCFC nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018

thương hiệu quốc gia
Đại diện PVGAS nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018

thuong hieu quoc gia
Đại diện PTSC nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018

 

thuong hieu quoc gia
Đại diện PSA nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018

 

thuong hieu quoc gia

Đại diện PVFCCo nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2018

 

 

 

 

 

 

Nguyên Hà