PVN: Giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án thăm dò khai thác dầu khí

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2018 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức vừa qua, Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV PVN nêu rõ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đố
Theo đó, PVN đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đưa ra những giải pháp tối ưu hóa về tổ chức, quản lý, quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật… cụ thể, làm sao nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thăm dò khai thác. Phân loại các dự án đầu tư để ưu tiên thực hiện các dự án có hiệu quả, ít rủi ro. Giãn tiến độ dự án chưa thực sự cấp bách, rủi ro cao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị các giải pháp cơ chế để thúc đẩy hơn nữa công tác thăm dò khai thác nói chung và đặc biệt là công tác tìm kiếm thăm dò.

Theo Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN, sản lượng khai thác tại các mỏ hiện đang suy giảm khá nhanh, phần lớn các mỏ đã phát hiện là các mỏ nhỏ, vì vậy việc tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng trữ lượng đưa vào phát triển khai thác với mục tiêu duy trì sản lượng dầu khí trong nước là yếu tố rất quan trọng.

Để đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng trong các năm tới, PVN đã đưa ra hai giải pháp chính:

Một là đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, kiến nghị các Bộ/ngành: Xem xét cải thiện các điều khoản của hợp đồng dầu khí phù hợp với tiềm năng trữ lượng còn lại; sửa đổi bổ sung quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò, cho phép PVN được trích quỹ tìm kiếm thăm dò vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm; sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò cho các dự án trong nước của cả PVN và PVEP; cho phép triển khai địa chấn đa khách hàng cho toàn thềm và từng bể để thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, khuyến khích kêu gọi nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác ở Việt Nam; có cơ chế giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển mỏ nhỏ, mỏ cận biên để đảm bảo duy trì sản lượng khai thác vừa hỗ trợ, tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò.

Hai là đối với lĩnh vực phát triển khai thác: thường xuyên đôn đốc nhà thầu, đơn vị, chú ý công tác vận hành, khai thác và quản lý mỏ, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn và đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch khai thác đặt ra; kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển và đưa các mỏ Cá Tầm, Bunga Parkma, Phong Lan Dại vào khai thác trong năm 2018 đúng kế hoạch; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và áp dụng và đề xuất ban hành chính sách khuyến khích áp dụng các giải pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu; tập trung mọi nguồn lực để đưa các công trình trọng điểm, các dự án phát triển khai thác mỏ Kim Long, Ác Quỷ, Cá Voi Xanh, Sư Tử Trắng giai đoạn 2 và các mỏ dự án khác vào khai thác đúng tiến độ; nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tối ưu chi phí, đề xuất cơ chế chính sách để sớm phát triển các mỏ nhỏ, cận biên…