Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.500 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV năm 2018. Số dư quỹ tại thời điểm cuối năm 2018 là 3.504 tỷ đồng.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 3.812 tỷ đồng; Đến hết ngày 30/9/2018, con số này là hơn 3.039 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết số dư Quỹ bình ổn giá giá xăng dầu trong quý IV năm 2018 (từ ngày 1/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng.

Trong quý IV, tổng số trích quỹ bình ổn giá (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 2.104tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.642,717 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong quý IV năm 2018 là 3,577 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm là 87 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công bố số dư Quỹ và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thanh Xuân