Sản lượng đồng toàn cầu sẽ tăng 3,5% mỗi năm

Theo một báo cáo mới đây của công ty Fitch Solutions, trong vài năm tới, sản lượng đồng toàn cầu sẽ tăng trưởng ổn định.

Cụ thể là Fitch dự báo sản lượng đồng hàng năm được dự kiến tăng với tốc độ trung bình 3,5% hàng năm, từ năm 2019 đến năm 2028, với khối lượng từ 21,4 triệu tấn lên 28,7 triệu tấn trong giai đoạn này.

Tại Chile, quốc gia khai thác đồng lớn nhất thế giới, sản lượng đồng được ước tính sẽ tăng với tốc độ 4,0% mỗi năm nhờ sự góp sức mạnh mẽ của các mỏ trong nước cũng như chính sách thân thiện với doanh nghiệp của tổng thống Sebástian Piñera.

Trong khi đó, mức tăng trưởng sản lượng đồng tại Trung Quốc lại được dự báo có xu hướng chậm so với những năm trước đây, do chất lượng đồng thấp khiến cho một số mỏ khai thác không có lãi. Các công ty của Trung Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên các dự án khai thác đồng tại nước ngoài.

Một số thị trường khác được đề cập đến trong báo cáo gồm Peru, Mỹ và Công Gô với dự báo có mức tăng trưởng vững chắc.

Ngoài ra, báo cáo cũng dự báo có thêm nhiều dự án khai thác đồng khác sẽ được triển khai trong vài năm tới, đặc biệt là tại Australia và Canada.

Trung Nguyễn/vinamin.vn