Sở Công Thương Khánh Hòa: Hơn 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết bằng hình thức trực tuyến

Hơn 90% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến bằng hồ sơ điện tử, 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng văn hóa công vụ là nội dung trọng tâm trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương Khánh Hòa, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương.

Hình thành văn hóa điện tử trong hoạt động công vụ:

Giải quyết công vụ qua môi trường mạng dựa trên văn bản điện tử đã trở thành quy định bắt buộc, là kỹ năng không thể thiếu của cán bộ công chức viên chức hiện nay, là nền tảng quan trọng để xây dựng Chính quyền điện tử văn minh, hiện đại trong tương lai.

Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra bước ngoặt trong việc hình thành văn hóa điện tử trong hoạt động công vụ, trở thành công cụ dùng chung trong trao đổi, xử lý công việc của các cơ quan Nhà nước hiện nay. Văn hóa điện tử hình thành trong hoạt động công vụ của Sở Công Thương Khánh Hòa thể hiện rõ nét trong quá trình giải quyết công việc nội bộ và giao dịch, trao đổi với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp qua môi trường mạng.

phần mềm E-Office
Phần mềm E-Office

Đối với quy trình giải quyết công việc nội bộ, việc nhận văn bản điện tử liên thông từ các cơ quan Nhà nước trên hệ thống E-Office đã giúp văn thư tạo lập hồ sơ đầu vào nhanh chóng, chuyển xử lý bằng văn bản điện tử trước khi nhận văn bản đến dưới dạng bản giấy qua đường công văn thông thường. Do đó, hiện nay cán bộ công chức Sở Công Thương chủ yếu giải quyết công vụ bằng văn bản điện tử trên phần mềm E-Office mà không phải chờ hồ sơ giấy, bản giấy chủ yếu để đối chiếu và lưu trữ theo quy định.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Đối với hoạt động giao dịch, trao đổi với người dân và doanh nghiệp qua môi trường mạng hiện nay, hơn 90% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến bằng hồ sơ điện tử, 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, hình thành nên văn hóa giao dịch điện tử qua môi trường mạng, đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh chóng công việc cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử và thư điện tử công vụ Sở Công Thương đã trở thành đầu mối truy cập và là kênh liên lạc chính thức, thường xuyên trên môi trường mạng dành cho người dân và doanh nghiệp để trao đổi, đóng góp ý kiến đối với hoạt động quản lý nhà nước ngành Công Thương.

Thông qua việc công khai hoạt động quản lý điều hành, cung cấp thông tin chính thống, các văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng điện tử, đã tạo điều kiện cho văn hóa trao đổi, giao tiếp điện tử ngày càng thông dụng và phát triển. Có thể nói mặc dù xuất hiện sau nhưng văn hóa điện tử đang đi trước trong quá trình giải quyết công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở Công thương.

Văn hóa điện tử - tương lai của nền văn hóa công vụ

Chính quyền điện tử đang là mục tiêu quan trọng để đổi mới và cải cách nền hành chính hiện nay, dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho hoạt động quản lý hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Văn hóa công vụ truyền thống dựa trên sự tiếp xúc, trao đổi trực tiếp đang dần nhường chỗ cho văn hóa trao đổi gián tiếp qua môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch, giúp doanh nghiệp và người dân chủ động, linh hoạt trong công việc, hạn chế tiêu cực phát sinh giữa chính quyền và công dân, đặc biệt trong hoàn cảnh bùng phát dịch virus Covid-19 như hiện nay.

Công cụ ký số ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động công vụ đã tăng cường độ tin cậy của văn bản điện tử trong trao đổi công việc giữa các cơ quan Nhà nước cũng như trong giao dịch với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, nhất là hoạt động thanh toán trực tuyến qua môi trường mạng.

 

Hoàng Dương