Tân cảng Sài Gòn miễn phí lưu bãi với hàng hóa xuất nhập khẩu dịp nghỉ lễ

Trong thời gian nghỉ lễ, ngoài thời gian miễn lưu bãi được quy định trong hợp đồng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ miễn thêm phí lưu bãi đối với toàn bộ hàng hóa, container tại cảng.

Theo thông tin từ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 2019, đơn vị vẫn làm việc bình thường, đồng thời sẽ miễn phí lưu bãi cho toàn bộ hàng hóa XNK. 

Để hỗ trợ cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu và doanh nghiệp, trong thời gian nghỉ lễ, ngoài thời gian miễn lưu bãi được quy định trong hợp đồng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ miễn thêm phí lưu bãi đối với toàn bộ hàng hóa, container tại cảng.

Đối tượng miễn phí lưu bãi: Container có hàng nhập khẩu từ tàu; khu vực cảng áp dụng miễn phí lưu bãi gồm: cảng Tân cảng- Cát Lái và cảng Tân cảng - Hiệp Phước.

Thời gian áp dụng 8 ngày: Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày (từ 13 đến hết ngày 15/4/2019) và Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 5 ngày (từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2019).

Trong thời gian nghỉ lễ, Tân cảng Sài Gòn vẫn tiếp nhận tàu, xếp dỡ hàng hóa xuất/nhập tàu hạ bãi container hàng phục vụ xuất tàu và nâng/hạ container rỗng như bình thường. Đối với các dịch vụ khác, cảng thực hiên thời gian làm việc theo quy định.

Để tránh ùn ứ hàng hóa, kẹt cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khuyến khích doanh nghiệp nhận hàng trong những ngày nghỉ.

Trong các trường hợp đặc biệt cần phải làm hàng trong dịp nghỉ lễ này, khách hàng cần thông báo cho Cảng trước ngày 8/4/2019 đối với trường hợp làm hàng trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và trước ngày 22/4/2019 đối với trường hợp làm hàng trong dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động, Cảng sẽ xem xét và có kế hoạch giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Bảo An