Đây là vụ việc Thái Lan đã điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ với thép tấm không hợp kim nóng nhập khẩu từ năm 2014, gia hạn lần thứ nhất vào năm 2016, lần thứ hai năm 2018.

Theo đó, thời hạn để các bên liên quan có ý kiến về vụ việc là trước 16h30 ngày 6/2/2020.

Thời hạn để các bên liên quan trả lời bản câu hỏi, cung cấp thông tin là trước 16h30 ngày 17/2/2020. Bản câu hỏi tại địa chỉ: http//www thaitr.go.th/.

Thời gian tổ chức phiên điều trần là 9h30 ngày 12/2/2020. Các bên liên quan trình bày quan điểm cần phải có văn bản đính kèm gửi Bộ thương mại Thái Lan tại phiên điều trần.

Căn cứ thông tin trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu có liên quan của Việt Nam tham gia hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để đạt được kết quả khả quan trong vụ việc đồng thời thường xuyên liên lạc, trao đổi với Cục trong suốt quá trình điều tra để phối hợp xử lý vụ việc.