Than Dương Huy triển khai phương án khai thác Mỏ than Khe Tam tầng -100/-250

Là một trong những mỏ khai thác than hầm lò lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đến nay Công ty Than Dương Huy đã trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành, trong đó có gần 30 năm quản lý khai thác khoáng sàng Mỏ than Khe Tam từ lộ vỉa xuống mức -350.
than duong huy
Hội nghị thuyết minh, trao đổi và thống nhất những vấn đề quan trọng để sớm đưa Phương án khai thác mỏ than Khe Tam (tầng -100/-250) vào triển khai thực hiện.

Hiện nay Công ty đang thực hiện khai thác than từ mức +38/-100 với sản lượng trung bình trên dưới 2 triệu tấn/năm. Theo tính toán, trữ lượng than còn lại chỉ khoảng 18,7 triệu tấn, với công suất như hiện nay, Than Dương Huy sẽ duy trì sản lượng 2,0÷2,3 triệu tấn/năm trong khoảng 5÷7 năm tới, sau đó giảm dần sản lượng và kết thúc khai thác vào năm 2030.

Nhằm đảm bảo việc làm cho CBCN và phục vụ mục tiêu phát triển Công ty, từ nhiều năm qua, Than Dương Huy đã tăng cường đẩy nhanh tiến độ Phương án khai thác lò giếng mỏ than Khe Tam tầng -100/-250. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 18/9/2020, Công ty đã phối hợp Viện Khoa học công nghệ Mỏ - cơ quan tư vấn tổ chức hội nghị thuyết minh, trao đổi và thống nhất những vấn đề quan trọng để sớm đưa phương án vào triển khai thực hiện.

Phương án khai thác Mỏ than Khe Tam tầng -100/-250 có trữ lượng than công nghiệp 26.798 nghìn tấn, tương ứng 35.385 nghìn tấn than nguyên khai, công suất thiết kế 2,5 triệu tấn/năm, dự kiến khai thác từ 2026÷2043, tổng mức đầu tư 5.832 tỷ đồng. Các giải pháp kỹ thuật được thiết kế phù hợp với điều kiện địa chất, kỹ thuật mỏ và có tính khả thi về mặt công nghệ, nâng cao mức độ an toàn khi mỏ đi vào sản xuất.

Việc quyết định triển khai dự án là một chủ trương vô cùng quan trọng để duy trì mỏ, tạo công ăn việc làm và ổn định cuộc sống cho hàng ngàn người lao động trong hàng chục năm, tiếp tục xây dựng Công ty Than Dương Huy phát triển ổn định và bền vững, góp phần cùng toàn ngành Than đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong nhiều năm tới.

Hương Giang