Than Thống Nhất: Triển khai hàng loạt biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Với khẩu hiệu và hành động “An toàn là số một, sản xuất là số hai”; “Có đảm bảo an toàn mới tổ chức sản xuất...” năm 2018, Công ty Than Thống Nhất đã làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Để đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Công ty Than Thống Nhất đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn giao. Đồng thời, Công ty cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất.

Nhằm rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác an toàn lao động trong thời gian tới, Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2018 và triển khai thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong năm 2019.

Theo báo cáo của ông Hoàng Nhật Thắng - Phó Giám đốc Công ty, các biện pháp kỹ thuật AT-VSLĐ và phòng chống cháy nổ được siết chặt. Điều kiện làm việc, mua sắm trang thiết bị bảo hộ cho người lao động được tăng cường cải thiện. Bên cạnh đó Công ty cũng luôn chú trọng tới việc huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ cho các nhóm ngành nghề cũng như thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất ca2, ca3 tại các phân xưởng. Công tác tuyên truyền giáo dục được được Than Thống Nhất đẩy mạnh thực hiện.

Đại diện các đơn vị tham luận tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị tham luận tại Hội nghị

“Đặc biệt, việc áp dụng lắp đặt, triển khai các hệ thống tự động hóa trong sản xuất hay thông gió thoát nước, kiểm soát khí mỏ luôn được đảm bảo và duy trì nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong hầm lò”, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Nhật Thắng cho biết.

Bà Vũ Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn về công tác AT-VSLĐ tại Hội nghị
Bà Vũ Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn về công tác AT-VSLĐ tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn và chuyên môn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các chế độ cho người lao động cũng như khuyến khích, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác AT-VSLĐ. Mặc dù đã rất cố gắng, nỗ lực đảm bảo AT-VSLĐ, tuy nhiên, trong năm 2018 Công ty vẫn để xảy ra 58 vụ tai nạn lao động.

Ông Lê Văn Sử - Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ninh

Ông Lê Văn Sử - Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ninh

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Sử - Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra những nguyên nhân, nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn trong lao động sản xuất. Đồng thời chỉ đạo một số nội dung quan trọng mà Công ty cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về các biện pháp nhằm đảm bảo trong lao động sản xuất.

Ông Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Ông Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Với những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong năm 2018 phải được giải quyết, tránh tái diễn, Giám đốc Công ty Phạm Đức Khiêm  đã quán triệt hành động, định hướng cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị Mỗi CBCNV-NLĐ. Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, Công ty cần đoàn kết, chủ động nâng cao nhận thức, có trách nhiệm phòng ngừa, triệt tiêu mọi nguy cơ, sự cố phát sinh trong lao động sản xuất; phấn đấu thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ.

Năm 2019 Than Thống Nhất phấn đấu hướng đến mục tiêu: Nâng cao công tác tự chủ an toàn, đẩy lùi các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; đẩy mạnh tiêu thụ - sản xuất than theo chỉ đạo của Tập đoàn; đẩy nhanh tiến độ đào lò, lắp đặt thiết bị để đưa các lò chợ của Dự án khai thác Hầm lò xuống sâu dưới mức -35 khu Lộ Trí vào khai thác; nâng cao chất lượng than; nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong các dây chuyền sản xuất; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý, tiết kiệm chi phí; cải thiện môi trường; tăng năng suất lao động; đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo, tuyển dụng thu hút lao động thợ lò; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò; phấn đấu mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. 

Hoàng Tâm