Tháng 12/2021: Xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam.
Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp
Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp

Bổ sung tư liệu

Theo Kế hoạch biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam mới được ban hành, trong tháng 12/2019, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tìm kiếm tư liệu, xây dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc bổ sung tư liệu, hiệu đính các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam.

Trong tháng 12/2019, cơ quan biên soạn sẽ hiệu đính các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam
Trong tháng 12/2019, cơ quan biên soạn sẽ hiệu đính các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Cũng trong tháng 12/2019, Ban Chỉ đạo sẽ phê duyệt đề cương bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005) và đề cương biên soạn bổ sung biên niên lịch sử Chính phủ và Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2020, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn sẽ tổ chức việc bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2005) và đến tháng 12/2020, Ban Chỉ đạo sẽ nghiệm thu và cho phép tái bản các sản phẩm công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005).

Biên soạn và xuất bản

Từ tháng 1/2020 đến tháng10/2021, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn sẽ tổ chức việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5/2005 đến 2015. Đến tháng 11/2021, Ban Chỉ đạo sẽ nghiệm thu và cho phép xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng thị sát ruộng lúa năng suất cao của nhân dân xã Hải Anh, huyện Hải Châu, tỉnh Nam Hà tháng 6/1969
Thủ tướng Phạm Văn Đồng thị sát ruộng lúa năng suất cao của nhân dân xã Hải Anh, huyện Hải Châu, tỉnh Nam Hà tháng 6/1969

Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2021, cơ quan biên soạn sẽ tổ chức việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (tóm lược) và đến tháng 12/2021, Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng kết quá trình tổ chức biên soạn bổ sung và xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015).

Bái Thượng