Tháng 5/2019, EVNNPC thỏa thuận thêm gần 400 khách hàng điều chỉnh phụ tải

Đến cuối tháng 5/2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ký thỏa thuận với 913 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), tăng 396 khách hàng so với thời điểm cuối tháng trước.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), sản lượng điện thương phẩm tháng 5/2019 trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc đạt 5,736 tỷ kWh. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 67,77%, tăng 10,86%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 26,26%, tăng 13,01% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm EVNNPC ước đạt 26,485 tỷ kWh tăng 9,27% so với cùng kỳ năm trước. Tổn thất điện năng tháng 05/2019 toàn Tổng công ty ước thực hiện 5,18%, giảm 0,02% so với cùng kỳ 2018. Độ tin cậy cung cấp điện đã cải thiện với chỉ số SAIDI là 34,5 phút, chỉ số SAIFI là 0,23 lần và chỉ số MAIFI là 0,016 lần.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 5/2019, EVNNPC đã đóng điện 9 công trình với năng lực tăng thêm 466MVA và 24,1 km ĐZ110kV, thực hiện khởi công 8 dự án đường dây và trạm biến áp 110kV trong đó có dự án nâng công suất trạm biến áp 110kV Khu CN Hải Phòng - Đồ Sơn, dự án treo dây mạch 2 đường dây 110kV trạm biến áp 110kV Nghĩa An (Hải Dương),… cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Chỉ riêng trong tháng 5/2019, EVNNPC đã đóng điện 9 công trình với năng lực tăng thêm 466MVA và 24,1 km ĐZ110kV
Chỉ riêng trong tháng 5/2019, EVNNPC đã đóng điện 9 công trình với năng lực tăng thêm 466MVA và 24,1 km ĐZ110kV

 

Đại diện EVNNPC cũng cho biết, trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 132 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,64 ngày, giảm 1,36 ngày so với quy định.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 894 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,75, giảm 1,25 ngày so với quy định.

Đến cuối tháng 5/2019, Tổng công ty đã tiến hành làm việc với các khách hàng có mức sản lượng trên 1 Tr.kWh/năm, đã ký thỏa thuận với 913 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), tăng 396 khách hàng so với thời điểm cuối tháng trước.

Tính đến hết tháng 5/2019, toàn Tổng công ty có 169 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà phát lên lưới với tổng công suất lắp đặt là 2,17 MWp; sản lượng trong tháng 5/2019 phát lên lưới ước khoảng 38.900 kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm sản lượng phát lên lưới là 132.600 kWh

Trong tháng 6/2019, EVNNPC cho biết sẽ tập trung đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng trong mùa nắng nóng, đặc biệt là cấp điện tuyệt đối an toàn cho các kỳ thi quốc gia, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Lê Hoa