Thị trường đậu tương thế giới tháng 2/2019

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã hạ triển vọng dự báo về sản lượng, lượng xuất khẩu và mức dự trữ cuối niên vụ đối với mặt hàng đậu tương trong niên vụ 2018/2019.

Cụ thể, USDA dự báo tổng sản lượng đậu tương toàn cầu sẽ đạt 361 triệu tấn, giảm 8,2 triệu tấn so với các dự báo trước đây do sản lượng của những nước trồng đậu tương lớn trên thế giới như Brazil, Argentina, Paraguay, Urugay và Nam Phi. Trong đó, sản lượng đậu tương của Brazil được USDA dự báo giảm 5 triệu tấn xuống còn 117 triệu tấn do tình trạng khô hạn diễn ra tại các khu vực phía Nam và Trung Tây của nước này. Sản lượng đậu tương của Argentina cũng được dự báo đạt 55 triệu tấn, giảm 0,5 triệu tấn so với các dự báo trước đây do diện tích canh tác bị thu hẹp. USDA cũng hạ dự báo về tổng lượng đậu tương xuất khẩu trên toàn cầu xuống mức 154,4 triệu tấn, giảm 1,7 triệu tấn so với mức ước tính trước đó. Mức xuất khẩu đậu tương của Brazil, Urugay và Paraguya được dự báo giảm; trong khi đó, mức xuất khẩu của Argentina được USDA dự báo sẽ tăng lên. Tổng lượng đậu tương nhập khẩu trên toàn cầu trong niên vụ 2018/2019 được dự báo giảm, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc giảm khoảng 2 triệu tấn. Argentina và Brazil là hai quốc gia xuất khẩu đậu tương lớn trên thế giới. Trong niên vụ 2018/2019, USDA dự báo mức xuất khẩu đậu tương của Argentina và Brazil lần lượt là 6,3 triệu tấn và 79,5 triệu tấn.  

Theo USDA, mức dự trữ đậu tương cuối niên vụ 2018/2019 trên toàn cầu đạt 106.7 triệu tấn, giảm 8,6 triệu tấn so với mức ước tính trước đây do sản lượng đậu tương giảm. Theo USDA, các số liệu dự báo mới đã phản ánh các dữ liệu lịch sử về tình hình sản xuất đậu tương của Argentina và Brazil và cũng tương đồng với các dự báo của Bộ Nông nghiệp Argentina và Hiệp hội các ngàng công nghiệp dầu thực vật Brazil.

Việc sản lượng đậu tương trong năm 2018 của Argentina giảm mạnh đến 30% so với các dự báo trước đây do tình trạng hạn hán sẽ khiến mức dự trữ đậu tương của nước này giảm thấp hơn so với các dự báo trước đó. Trong niên vụ 2017/2018 của Argentina (tháng 4/2018 – 3/2019, trước khi tình trạng hạn hán diễn ra, tỷ lệ giữa mức dự trữ và mức sử dụng đậu tương của nước này được dự báo đạt 38%. Trong khi đó, mức dự trữ đậu tương của Brazil được USDA dự báo sẽ tăng lên. Dựa trên các số liệu xuất khẩu trong niên vụ 2017/2018 của Brazil (tháng 2/2018 – tháng 1/2019), USDA nhận định mức dự trữ đậu tương vào đầu niên vụ của nước này tăng lên, đạt 33,21 triệu tấn nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Quang Đặng / Tổng hợp