Kinh tế

...07/09/2018 lúc 08:21 (GMT)

Thông báo kết quả trúng thầu

TCCTKết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn chọn đơn vị cung cấp gói thầu Nâng cấp Tạp chí Công Thương điện tử theo hướng truyền thông đa phương tiện năm 2018
Tạp chí Công Thương thông báo tới các đơn vị đã tham gia gửi hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh như sau:

Tên gói thầu: Nâng cấp Tạp chí Công Thương điện tử theo hướng truyền thông đa phương tiện năm 2018.

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Truyền thông Vietpictures.

Giá trúng thầu: 160.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2018.

Trân trọng./.


TCCT

Cùng chuyên mục