Thu nội địa tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018
Thu nội địa tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018

 

Tháng 9 sụt giảm

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết Quý III/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Như vậy, thu NSNN 8 tháng đầu năm bình quân đạt 125,78 ngàn tỷ đồng/tháng, bằng 143% so với tháng 9. Nói cách khác, thu ngân sách tháng 9 bằng 69,5% so với bình quân tháng của 8 tháng đầu năm.

Thu NSNN 9 tháng đầu năm tính theo các lĩnh vực

1. Thu nội địa: Thực hiện tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%).

Cơ quan Thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN.

2. Thu từ dầu thô: Thực hiện tháng 9 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng. Lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động XNK đạt 163,9 nghìn tỷ đồng
Thu từ hoạt động XNK đạt 163,9 nghìn tỷ đồng

 

3. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 9 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; Hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 là do Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cơ quan hải quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019; Theo dõi sát sao các Cục Hải quan địa phương đảm bảo thu đúng, thu đủ và triển khai đầy đủ các giải pháp thu theo Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.