[Tin Ảnh] Thủ tướng gặp mặt 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam 2020

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đoàn 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam làm trưởng đoàn.
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam báo cáo tại buổi gặp mặt
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam báo cáo một số kết quả của Chương trình THQG Việt Nam

Đại diện các doanh nghiệp

Đại diện các doanh nghiệp
Đại diện các doanh nghiệp
Hội đồng THQG tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Chính phủ
Hội đồng THQG tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Chính phủ

Một số doanh nghiệp chia sẻ về quyết tâm phát triển THQG thời gian qua

Một số doanh nghiệp chia sẻ về quyết tâm phát triển THQG thời gian qua

Một số doanh nghiệp chia sẻ về quyết tâm phát triển THQG thời gian qua
Một số doanh nghiệp chia sẻ về quyết tâm phát triển THQG thời gian qua

Thủ tướng gặp mặt gặp mặt 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam 2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Thủ tướng gặp mặt gặp mặt 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam 2020

Thủ tướng gặp mặt gặp mặt 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng đại diện một số doanh nghiệp có sản phẩm THQG Việt Nam năm 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng đại diện một số doanh nghiệp có sản phẩm THQG Việt Nam năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự phát triển của THQG thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của năm 2020iệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự phát triển của THQG thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của năm 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự phát triển của THQG thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của năm 2020

Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp phát triển THQG mạnh mẽ trong thời gian tới

Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp phát triển THQG mạnh mẽ trong thời gian tới
Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp phát triển THQG mạnh mẽ trong thời gian tới

Thy Thảo