TKV chấm dứt một số công nghệ khai thác cũ

Nhằm đảm bảo năng suất lao động, hiệu quả và an toàn trong sản xuất than, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị khai thác than chấm dứt một số công nghệ khai thác cũ kém hiệu quả.

Theo Tập đoàn Công nghiệp - Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trước đây, để khai thác được các vỉa than có độ dốc lớn, lên đến trên 45 độ, một số đơn vị phải áp dụng các công nghệ khai thác đặc biệt như: Khấu buồng thượng; khấu lò dọc vỉa phân tầng; thậm chí là áp dụng đào lò lấy than... Các công nghệ này thường có năng suất không cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình đó, Ban Khoa học Công nghệ mỏ (KCM) đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp cùng các đơn vị sản xuất nghiên cứu áp dụng thử nghiệm và đưa vào khai thác than hầm lò bằng công nghệ lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm trong các vỉa dốc và dốc đứng. Công nghệ này áp dụng tại các vỉa than có độ dốc trên 45 độ, chiều dày vỉa từ 1,6-4,5 mét khá hiệu quả. 

Quá trình áp dụng đã được Tập đoàn và các đơn vị theo dõi, giám sát, hiệu chỉnh phù hợp. Tập đoàn chỉ đạo các Ban tham mưu, các đơn vị tư vấn (Viện Khoa học Công nghệ mỏ, Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp) và các đơn vị khai thác than, các đơn vị cơ khí chế tạo phối hợp tốt để nhân rộng áp dụng tại nhiều đơn vị (phấn đấu năm 2018 có 8-9 lò chợ giàn mềm), tiến tới chấm dứt áp dụng các công nghệ khai thác khấu buồng thượng, khấu lò dọc vỉa phân tầng hay đào lò lấy than...

PV