TKV: Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch quý I/2020

Là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải tại hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 3/2020 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh sáng 2/3.

 

 

Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 3/2020 tại đầu cầu Quảng Ninh

hoi nghi giao ban TKV
Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 3/2020 tại đầu cầu Quảng Ninh

Theo báo cáo tình hình SXKD tháng 2/2020 của Ban Kế hoạch, các đơn vị trong Tập đoàn TKV đã tập trung vào sản xuất sau nghỉ Tết nguyên đán, tổng số than nguyên khai sản xuất 3,5 triệu tấn; than tiêu thụ gần 4 triệu tấn, than nhập khẩu 392.000 tấn; bốc xúc đất đá 16,2 triệu m3; đào lò 20.898m, trong đó đào lò XDCB 646m; sản xuất alumin quy đổi 118.000 tấn, tiêu thụ 84.182 tấn; tinh quặng đồng 8.497 tấn, đồng tấm 1.029 tấn...; sản xuất điện  971 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5800 tấn...

Kết quả thực hiện 2 tháng đầu năm 2020: Doanh thu toàn Tập đoàn TKV đạt 19.236 tỷ đồng, đạt 14% KHN và bằng 110% cùng kỳ; trong đó doanh thu than 13.333 tỷ đồng, đạt 16,5% KHN, bằng 124% cùng kỳ; khoáng sản 1.651 tỷ đồng, đạt 10% KHN và bằng 65% cùng kỳ; bán điện 2.120 tỷ, đạt 16% KHN và bằng 100% cùng kỳ; sản xuất cơ khí 320 tỷ, đạt 13% KHN, tăng 13% so với cùng kỳ; cung ứng VLNCN 736 tỷ đồng, đạt 14,8% KHN và bằng 90% cùng kỳ...

Các chỉ tiêu sản xuất chính: Than nguyên khai sản xuất 6,36 triệu tấn, đạt 15,7% KHN; than nhập khẩu 944.000 tấn, đạt 9,3% KHN; than sạch 6,2 triệu tấn, đạt 15,6% KHN; bốc xúc đất đá 28,38 triệu m3, đạt 15,2% KHN; mét lò đào 36.317m, bằng 14% KHN; tiêu thụ than 7,55 triệu tấn, đạt 15,4% KHN, trong đó tiêu thụ than trong nước 7,45 triệu tấn (riêng cấp cho hộ điện 6,66 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ); than xuất khẩu 105.000 tấn; sản xuất alumin 225.163 tấn, tiêu thụ 139.000 tấn...; sản xuất điện 1,93 tỷ kWh...; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,1 triệu đồng/người-tháng, thu nhập bình quân của khối sản xuất than đạt 13,1 triệu đồng/người-tháng.

Ban Kế hoạch cũng cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến SXKD về sản xuất, giá bán, xuất khẩu khoảng sản, về vật tư phụ tùng thay thế cho sản xuất hầm lò, các dự án đầu tư...

Kế hoạch tháng 3/2020, Tập đoàn TKV đặt mục tiêu sản xuất 4 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 4,4 triệu tấn; bốc xúc đất đá 18,5 triệu m3; đào lò 28.000m, trong đó đào lò XDCB 600m; sản xuất alumin 123.000 tấn; sản xuất điện 970 triệu kWh; sản xuất VLNCN 62.000 tấn....

Trong 2 tháng đầu năm, các đơn vị đã bám sát tiến độ, thực hiện các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành kế hoạch và tích cực phòng chống dịch COVID-19. Về kế hoạch tháng 3/2019, các đơn vị khối sản xuất than tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thực hiện đào lò, bốc xúc đất đá CBSX, chuẩn bị điều kiện để gia tăng sản lượng; thực hiện than nhập khẩu để pha trộn với than trong nước, đáp ứng đủ than cho khách hàng, tăng cường tiêu thụ than cám chất lượng cao và than cục. Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19, thực hiện công tác phòng chống mưa bão, tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở...

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, trong 2 tháng đầu năm, cùng với thực hiện kế hoạch SXKD, Tập đoàn và các đơn vị đã chủ động, triển khai thực hiện hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị cũng xác định là cơ hội để đẩy mạnh sản xuất, đồng thời không chủ quan và tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, các đơn vị sản xuất than lộ thiên cần tập trung cải tạo đường mỏ; các đơn vị sản xuất hầm lò tập trung thực hiện cơ giới hóa đào lò; tăng cường áp dụng tin học vào quản lý, điều hành sản xuất đối với công trường, phân xưởng; giải quyết các khó khăn cho các đơn vị sản xuất than; tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch quý I/2020 với mục tiêu hoàn thành 26% KHN; đảm bảo ANTT, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ TQN và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025...

 

V.T