Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia 2019

Không chỉ khẳng định chất lượng các sản phẩm công nghiệp nông thôn của Việt Nam, sự kiện tôn vinh sẽ hỗ trợ cơ sở sản xuất có định hướng phát triển mạnh mẽ hơn nữa thông qua tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.

Sáng 18/9/2019, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khai mạc Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.

Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị 7 của BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã khẳng định nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đây là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ ổn định kinh tế - chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một phần quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh vai trò của công nghiệp nông thôn trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu đánh giá, Chương trình tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

“Các sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển công nghiệp ở các địa phương và xây dựng nông thôn mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng chia sẻ.

Đại biểu tham dự Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Đại biểu tham dự Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung quan trọng của chương trình khuyến công. Công tác bình chọn được tổ chức một cách có hệ thống theo 4 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia.

Mục đích và ý nghĩa của việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn tại nước ta.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là nội dung quan trọng của chương trình khuyến công

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, theo quy định, hoạt động bình chọn ở mỗi cấp được tổ chức 2 năm một lần. Đối với bình chọn cấp quốc gia, đây là lần thứ ba Bộ Công Thương tổ chức bình chọn và tôn vinh. Bộ Công Thương đã thành lập Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo để thực hiện bình chọn sản phẩm tiêu biểu. Đã có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi đăng ký các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 về tham gia bình chọn cấp quốc gia.

Kết quả, có 110 sản phẩm được Hội đồng bình chọn báo cáo Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

“Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương, khu vực và quốc gia”, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh.

Trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Gửi lời chúc mừng các cơ sở công nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sẽ được hưởng nhiều quyền lợi.

Trong đó, cơ sở được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm công nhận, đồng thời được cung cấp thông tin tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xúc tiến thương mại và các hoạt động khuyến công khác.

110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 đã được tôn vinh tại buổi lễ
110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 đã được tôn vinh tại buổi lễ

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ ngành Trung ương và các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xúc tiến thương mại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, cần có giải pháp hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, qua đó, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của các làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các vùng, miền và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Công Thương cũng hy vọng các doanh nghiệp phát huy hơn nữa các thành quả đạt được, tiếp tục nghiên cứu đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển các sản phẩm cả về số lượng, chất lượng và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khai mạc Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khai mạc Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Cùng với Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Bộ Công Thương cũng tổ chức Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 nhằm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, trong đó trọng tâm là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 và các sản phẩm của các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019
Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019
Đại biểu thăm quan các gian hàng tại Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019
Đại biểu thăm quan các gian hàng tại Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019
Thy Thảo