Tổng quan thị trường bông Trung Quốc trong thời gian gần đây

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) về tình hình giao dịch bông trên thế giới, mức dự trữ bông của Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc (SR) hiện ở dưới mức 13 triệu kiện (1 kiện bông tương đương khoảng 227 kg).

Đây là mức sụt giảm mạnh so với con số cao kỷ lục 60 triệu kiện mà Trung Quốc đã tích trữ trong vụ xuân năm 2014.  

USAD nhận định việc dự trữ bông của Trung Quốc sụt giảm mạnh trong 3 năm vừa qua chủ yếu do hai yếu tố chính là 1) mức chênh lệch giữa nhu cầu sử dụng và nguồn cung bông ra thị trường tăng, đẩy giá bông lên cao và 2) việc tiếp cận nguồn bông nhập khẩu vào Trung Quốc bị hạn chế do hạn ngạch nhập khẩu (TRQ) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Những nhân tố này đã buộc Trung Quốc phải đẩy mạnh bán bông dự trữ ra thị trường trong 3 năm vừa qua. Tính riêng trong niên vụ 2017/2018, Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc đã bán ra tới 11,5 triệu kiện bông.

Đánh giá về mức chênh lệch giữa nhu cầu sử dụng và nguồn cung bông ra thị trường nội địa Trung Quốc, USDA cho biết trong giai đoạn từ niên vụ 2011/2012 đến niên vụ 2014/2015, mức chênh lệch này chỉ dưới mức 5 triệu kiện. Do đó, việc nhập khẩu bông theo hạn ngạch TRQ của WTO vào Trung Quốc vẫn đủ đáp ứng mức thiếu hụt bông trên thị trường. Đồng thời, điều này cho phép Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh dự trữ bông do Chính phủ Trung Quốc cho phép nhập khẩu thêm bông bù lại số bông được Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc thu mua.

Đến niên vụ 2015/2016, Chính phủ Trung Quốc thay đổi chương trình hỗ trợ giá cho hoạt động trồng bông và khiến giá bông nội địa giảm. Giá bông giảm thấp đã giúp gia tăng nhu cầu sử dụng bông nhưng lại làm giảm diện tích trồng bông, giảm nguồn cung bông. Mức chênh lệch giữa nhu cầu sử dụng và nguồn cung bông trong niên vụ này lên đến gần 15 triệu kiện. Đồng thời, Chính phủ Trung Quốc lại ngưng việc nâng hạn ngạch nhập khẩu bông. Mức hạn ngạch TRQ nhập khẩu bông của Trung Quốc là dưới 5 triệu kiên/năm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trên thị trường, Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc đã phải bán bông dự trữ số lượng lớn.

Mức bông dự trữ sẽ được Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc bán ra trong niên vụ 2018/2019 vẫn chưa được ước tính chính xác. Theo các thông báo gần đây của Chính phủ Trung Quốc và các thương nhân thì Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc có thể sẵn sàng duy trì mức dự trữ bông ở mức 11,5 triệu kiện. USDA nhận định việc bán bông ra của Cơ quan dự trữ quốc gia Trung Quốc sẽ không có tác động lớn lên thị trường do dự báo Trung Quốc sẽ nhập khẩu đến 7 triệu kiện bông trong niên vụ 2018/2019 cùng với mức dự trữ bông tự do trên thị trường ở mức rất cao.

Quang Đặng / Tổng hợp