Hàng hóa Nguyên liệu

...09/07/2018 lúc 14:15 (GMT)

Trên 80% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo kinh doanh tốt lên trong quý III/2018

TCCTDự báo quý III lạc quan hơn so với quý II khi có 52,6% doanh nghiệp dự báo tăng và 37% doanh nghiệp giữ ổn định.

Tổng cục Thống kê vừa thông tin về cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo đó, trong quý III/2018 có 89,6% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với quý II (52,6% doanh nghiệp dự báo tăng và 37% doanh nghiệp giữ ổn định), trong khi đó, chỉ có 10,4% dự báo khối lượng sản xuất giảm.
Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả quan nhất với 91,7% dự báo tăng và giữ ổn định; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 88,9% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt tỷ lệ thấp nhất nhưng vẫn khá cao với 87,8% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định.
Các ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tăng so với 6 tháng đầu năm 2018: Cao nhất là ngành sản xuất trang phục với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 66%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 65,1%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy cũng là 65,1%; sản xuất chế biến thực phẩm 63,2%; sản xuất đồ uống 62,7%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 61,9%;...
Tổng cục Thống kê cũng đưa ra dự báo về đơn đặt hàng xuất khẩu; theo đó, các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý III/2018 khả quan hơn với 90% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định so với quý II/2018 (trong đó số doanh nghiệp dự báo tăng là 39,3% và 50,8% dự báo giữ ổn định), chỉ có 9,9% doanh nghiệp dự báo giảm.
Theo hình thức sở hữu, dự báo về đơn hàng xuất khẩu quý III/2018 so với quý II/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ dự báo khả quan nhất với 92,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định, khu vực doanh nghiệp nhà nước 90,3% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với tỷ lệ 87,6%.
Các ngành có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo đơn hàng xuất khẩu 6 tháng cuối năm tăng so với 6 tháng đầu năm 2018 cao gồm: sản xuất thuốc lá 56,3%; sản xuất phương tiện vận tải khác 55,6%; sản xuất trang phục 55,4%; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 53,6%; sản xuất kim loại 50%;…
Được biết, cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 6.500 công ty được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương. Tổng số công ty thực ở đã trả lời trong kỳ điều tra quý 2/2018 đạt 90%.

Cùng chuyên mục