Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn: Sức khỏe người dân là ưu tiên số 1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn được thành lập từ tháng 9 năm 2017 với hơn 120 cán bộ, viên chức ở 14 khoa, phòng chuyên môn. Qua gần 3 năm hoạt động, Trung tâm đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ với chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm đã triển khai tốt theo kế hoạch Chương trình Y tế - Dân số đề ra hàng năm. Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, các vụ dịch nhỏ được phát hiện và xử lý kịp thời.  Các sự kiện y tế công cộng như: Ngày thế giới phòng chống Lao, Vệ sinh môi trường,... được triển khai có hiệu quả, đat chất lượng tốt.

ảnh Xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR tại (CDC Bắc Kạn) ảnh Phương Thào
Xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR tại (CDC Bắc Kạn) ảnh Phương Thảo

Trong công tác khám sức khỏe định kỳ, mỗi năm, Trung tâm tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hàng nghìn cán bộ, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức chính trị, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiêp, trường học trên địa bàn tỉnh, với đầy đủ các danh mục khám, như: Khám lâm sàng, các xét nghiệm chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng….

Nhờ chú trọng công tác đầu tư, Khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã được công nhận và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 17025/2017. Đây là hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng, năng lực, kiểm nghiệm kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn của quản lý nhà nước về xét nghiệm phục vụ hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng như kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, quan trắc môi trường lao động, xét nghiệm chẩn đoán tác bệnh truyền nhiễm gây dịch,...

Kỹ thuật viên  (CDC) thực hiện kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong mẫu thực phẩm, nước, bệnh phẩm trên hệ thống hấp thụ nguyên tử AAS (Ảnh-PT)
Kỹ thuật viên (CDC) thực hiện kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong mẫu thực phẩm, nước, bệnh phẩm trên hệ thống hấp thụ nguyên tử AAS (Ảnh-Phương Thảo)

Những năm qua, Trung tâm luôn quan tâm đến chất lượng và nâng cao hiệu quả xét nghiệm, đáp ứng 100% khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh. Khi có yêu cầu, trả lời các kết quả đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán nhanh, kịp thời trong công tác phòng chống và điều trị dịch bệnh Covid-19, trong 3 tháng đầu năm 2020 (từ 30/3 đến nay) Trung tâm đã thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR được 230 mẫu, kết quả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trung tâm thực hiện các họat động Truyền thông phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe... bằng nhiều hình thức- tuyên truyền lưu động,  truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và truyền thôn
Trung tâm thực hiện các họat động Truyền thông phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe... bằng nhiều hình thức- tuyên truyền lưu động, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và truyền thôn

Bên cạnh đó, các hoạt động Truyền thông Giáo dục sức khỏe; Tiêm chủng; Dinh dưỡng; Phòng chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi,... luôn được Trung tâm chủ động, tích cực thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phương Thảo (CDC Bắc Kạn)