[Truyền thống Công Thương] Làm chủ các nhà máy điện sau ngày giải phóng Thủ đô

Cuộc đấu tranh của công nhân ngành Điện Hà Nội đã góp phần đảm bảo sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất diễn ra ổn định sau ngày giải phóng Thủ đô.
nha may dien yen phu
Nhà máy Điện Yên Phụ (Ảnh: Tư liệu)

Lợi dụng thời gian chờ hiệu lực thi hành Hiệp định Genève, phía Pháp tìm cách phá hoại, di chuyển máy móc, vật tư, phụ tùng và hồ sơ kỹ thuật các nhà máy điện, nhằm gây khó khăn cho ta.

Công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ, Nhà máy Đèn Bờ Hồ đã tổ chức đấu tranh dài ngày, buộc Pháp phải bàn giao nguyên vẹn các nhà máy điện, đòi giới chủ Pháp phải giao đủ 4.000 tấn than dự trữ cho Nhà máy Điện Yên Phụ. Đồng thời thuyết phục nhân viên kỹ thuật điện người Pháp ở lại sau ngày giải phóng…

nha may den bo ho
Nhà máy Đèn Bờ Hồ. (Ảnh: Tư liệu)

Cuộc đấu tranh của công nhân ngành Điện Hà Nội đã góp phần đảm bảo sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất diễn ra ổn định sau ngày giải phóng Thủ đô.

cong nhan dien
Công nhân Nhà máy điện Yên Phụ ký đơn đấu tranh đòi không được mang máy móc vào miền Nam và có đủ 4.000 tấn than dự trữ - Ảnh tư liệu 

 

Phòng Truyền thống ngành Công Thương