Từ 01/12/2019 được kê khai trực tuyến khi đề nghị cấp CCCD

Thay vì phải khai tờ khai theo mẫu giấy, người dân có thể truy cập website để được kê khai trực tuyến khi đề nghị cấp CCCD.

Nội dung này được quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an, quy định về trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD).
Trong đó, có một số thay đổi về việc cấp thẻ CCCD như sau:

- Về tiếp nhận hồ sơ:

Khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết Tờ khai CCCD theo mẫu (nếu không kê khai trực tuyến).

Nếu đã kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì in Tờ khai CCCD để công dân kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên.

Được biết, hiện nay, không có quy định đến việc công dân có thể kê khai trực tuyến, nhưng, trên thực tế việc này đã được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc cho phép người dân kê khai trực tuyến đề nghị cấp CCCD sẽ giúp tiết kiệm thời gian của người dân lẫn cơ quan nhà nước.

- Về thu thập thông tin:
Thu Chứng minh nhân dân, cắt góc, hoàn thiện hồ sơ và trả lại cho công dân đối với những trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.
(Theo quy định hiện hành thẻ CCCD cũng sẽ bị thu đối với trường hợp đổi thẻ CCCD).
Ngoài ra, đối với Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy Chứng minh nhân dân đó và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.

Lily Nguyễn