Từ 15h chiều nay giá xăng hơn 13.000 đồng/lít

Từ 15h chiều 12/6/2020, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu. Đây là kỳ tăng giá thứ ba liên tiếp.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h00 chiều nay 12/6/2020.

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 988 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 830 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường có mức giá tối đa như sau: giá xăng E5RON92 không cao hơn 13.390 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 14.080 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 9.610 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.322 đồng/kg.

Như vậy, đây là kỳ tăng giá xăng thứ ba liên tiếp theo xu thế tăng của giá xăng dầu thế giới.

Trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg).

Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Việc trích lập, chi quỹ và điều chỉnh giá đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h00 chiều nay 12/6/2020.

An Hạ