Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên, môi trường tại các hồ thủy điện, thủy lợi; Phổ biến kiến thức về những hành vi bị cấm và hình thức xử phạt trong vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước; các phương pháp tiết kiệm điện và hướng dẫn phòng tránh tai nạn điện; phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường,….

Các hình thức tuyên truyền được thực hiện là phát thanh tuyên bằng cả tiếng phổ thông, tiếng dân tộc tại địa bàn xã, bản; phát hành tờ rơi đến các hộ gia đình; Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến tận các gia đình người dân.

Ngoài các hình thức tuyên truyền trên, Công ty Thủy điện Sơn La thực hiện treo các biển cố định bằng mica ghi nội dung các quy định của pháp luật tại các điểm sinh hoạt cộng đồng nhà văn hóa, trụ sở UBND xã để tuyên truyền đến nhân dân.

Thông qua tuyên truyền giúp cán bộ và nhân dân tại các địa phương hiểu rõ hơn những quy định của nhà nước tại khu vực bán ngập, hạ du Công trình Thủy điện Sơn La, Lai Châu. Từ đó giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; giúp người dân khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế vùng lòng hồ thủy điện, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thủy điện Sơn La

Trong chương trình, Công ty Thủy điện Sơn La cũng trao tặng 121 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất, 12 phao cứu sinh, lịch Tết tới bà con bản Tạ Bú, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La và 104 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất, 12 phao cứu sinh, cùng lịch Tết tới bà con bản Chang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nhằm chia sẻ một phần khó khăn của những hộ dân trên địa bàn, động viên các gia đình trong dịp năm mới sắp đến cũng như thực hiện việc tri ân đến các khách hàng.