Vì sao May Hưng Nhân có thể tăng năng suất 15-20% mỗi chuyền may?

Việc sản xuất giờ đã trở nên “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy” tại Công ty TNHH May Hưng Nhân. Điều làm nên sự thay đổi này gói gọn trong một từ “LEAN”.

Triển khai 5S và sản xuất tinh gọn (LEAN) từ tháng 6/2014, kết quả mà công cụ này đem lại đã làm cho tất cả CBCNV, người lao động của Công ty TNHH May Hưng Nhân phải ngỡ ngàng.

Sau 1 năm triển khai, tổng kết lại, những gì mà Công ty đạt được không nhỏ. Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Giám đốc Công ty cho biết, sau triển khai LEAN, mặt bằng nhà xưởng được bố trí thông thoáng, hàng hóa gọn gàng đảm bảo tiêu chí “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy”, loại bỏ tối đa lãng phí tại các công đoạn, rút ngắn thời gian vận chuyển, thời gian tìm kiếm, loại bỏ các lỗi chủ quan trong sản xuất.

dây chuyền sản xuất đảm bảo tiêu chí "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy"
Dây chuyền sản xuất đảm bảo tiêu chí "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy"

 

Nhờ đó, Công ty đã rút ngắn thời chuyển đổi mã hàng. Trước khi cải tiến, thời gian từ lúc bắt đầu vào chuyền, ra chuyền và nhập kho phải mất 2 ngày. Sau khi áp dụng LEAN thì chỉ 0,5 ngày là có hàng nhập kho.

Đặc biệt nhất là năng suất lao động tăng đáng kể, trung bình mỗi chuyền may tăng năng suất từ 15-20%. Cá biệt có một số chuyền may năng suất lao động tăng từ 35-40%. Chất lượng sản phẩm cải thiện rõ rệt,  tỷ lệ hàng lỗi đã giảm từ 30% xuống dưới 15%.

Để làm được điều này không hề đơn giản. Ngay từ khi triển khai dự án, Công ty đã phải làm tỉ mỉ từ những việc nhỏ nhất. Ban dự án LEAN, 5S do Phó giám đốc phụ trách sản xuất làm trưởng ban được thành lập đồng thời với các tiểu ban LEAN tại từng phân xưởng sản xuất. Hợp đồng tư vấn, đào tạo được ký với Viện Năng suất Việt Nam để tập huấn cho cán bộ chủ chốt, ban dự án, các tiểu ban hiểu thế nào là sản xuất tinh gọn. Những kiến thức cơ bản về LEAN được khai phá một cách triệt để và cụ thể như: Phương pháp phân tích chuỗi giá trị; Phương pháp quản lý trực quan; Phương pháp nhận diện và giảm thiểu lãng phí; Phương pháp bố trí sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, hướng dẫn chuẩn hóa thao tác cho người lao động và phương pháp đo đếm xác định năng lực và cân bằng chuyền; Phương pháp chuyển đổi mã hàng nhanh và phòng chống sai lỗi; Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. Sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu, kỹ năng tự sáng tạo và làm việc theo nhóm.

Ngày đầu triển khai, Công ty chọn một chuyền may để làm thí điểm, rồi sau đó mới nhân rộng ra các chuyền tiếp theo. Tuy nhiên, tay nghề công nhân không đồng đều đã dẫn đến việc cân bằng chuyền gặp khá nhiều khó khăn khi bắt đầu triển khai thực hiện LEAN. Do đó, Công ty một mặt thường xuyên thuê chuyên gia tư vấn về hỗ trợ tập huấn, đào tạo cho CBCNV, một mặt chủ động đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất để hỗ trợ nâng cao năng suất lao động.  

Cụ thể, Công ty đầu tư hệ thống bảng hiển thị thông tin sản xuất để tiện theo dõi tiến độ sản xuất, tỷ lệ hàng lỗi, sự cố thiết bị…cung cấp thông tin giúp cho cán bộ quản lý trong công tác điều hành để có giải pháp kịp thời hỗ trợ chuyền may. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư thêm nhiều loại thiết bị tự động như máy lập trình, máy thùa đính điện tử, máy giác sơ đồ, cắt mẫu tự động, trải vải, cắt tự động… nhằm giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất lao động, đồng thời chất lượng sản phẩm ổn định, rút ngắn thời gian giao hàng.

Không chỉ người lao động phải liên tục cải tiến sản xuất mà lãnh đạo Công ty cũng rất quyết liệt duy trì hệ thống quản lý tinh gọn và bám sát việc cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất. Thường xuyên có những buổi họp trao đổi giữa cán bộ phụ trách công nghệ, quản đốc và công nhân, để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong sản xuất, thay đổi phù hợp yêu cầu phát sinh.

Sau khi làm thí điểm và đưa các công cụ vào áp dụng triệt tiêu lãng phí, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, giảm giờ làm, tăng thu nhập thì tất cả CBCNV đều duy trì và tuân thủ.

Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt khuyến khích sự sáng tạo và cải tiến của người lao động. Công tác sáng kiến cải tiến được duy trì thường xuyên và áp dụng sâu vào sản xuất mang lại hiệu quả cao thông qua các phong trào thi đua sản xuất, tháng thanh niên. Công ty xây dựng cơ chế thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, công nghệ, cữ gá, thao tác chuẩn nhằm khuyến khích tất cả CBCNV cùng tham gia. Do đó, ngoài các loại cữ gá đang làm thì mỗi năm trung bình Công ty có từ 35-50 sáng kiến mới, giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng.

năng suất lao động đã tăng đáng kể sau khi Công ty triển khai LEAN
Năng suất lao động đã tăng đáng kể sau khi Công ty triển khai LEAN

 

Từ quá trình triển khai LEAN tại Công ty, Giám đốc Nguyễn Ngọc Khanh chia sẻ, điều quan trọng nhất là người lãnh đạo phải quyết tâm, quyết liệt khi triển khai, xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên liên tục. Đồng thời, cần đầu tư thích đáng, dài hạn cho LEAN. Cần có cam kết cao về thực hiện triển khai các thay đổi, tạo ra được một văn hóa doanh nghiệp là luôn tư duy LEAN, giảm thiểu lãng phí để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả các hoạt động. Việc áp dụng phải hết sức linh hoạt để thật sự phù hợp với doanh nghiệp.

Mặt khác, phải triển khai thí điểm, sau đó đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng mới đảm bảo an toàn cho sự thay đổi.

Hồ Nga