Việt Nam thắng kiện trong vụ việc giải quyết tranh chấp biện pháp tự vệ tôn lạnh tại WTO

Đây là thắng lợi tích cực, có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giảm thiểu khó khăn trước các biện pháp phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra, áp dụng.

Theo Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), kết quả vụ việc giải quyết tranh chấp biện pháp tự vệ tôn lạnh tại WTO (DS 496) đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận. Theo đó Indoneisa phải hoàn thành việc thực thi phán quyết trong vụ việc chậm nhất là ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Cụ thể vụ việc như sau:Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Indonesia đã áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng với chiều rộng từ 600mm trở lên, được dát, phủ, hoặc mạ hợp kim nhôm kẽm, chứa hàm lượng các-bon 0,6%, với độ dày đến 0,7mm (“tôn lạnh”).

Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Việt Nam đã chính thức khởi kiện biện pháp tự vệ nói trên theo cơ chế quyết tranh chấp của WTO với cáo buộc biện pháp vi phạm các quy định của Hiệp định Tự vệ và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT).

Sau hơn 03 năm, ngày 27 tháng 8 năm 2018, Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO (DSB) đã thông qua phán quyết của Ban Hội thẩm, Ban Phúc thẩm đối với vụ kiện, trong đó kết luận: (i) Biện pháp Indonesia đã áp dụng không phải là biện pháp tự vệ theo Hiệp định Tự vệ của WTO và (ii) Biện pháp của Indonesia không phù hợp với quy định tại điều I:1 Hiệp định GATT.

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, các bên liên quan trong vụ việc đã thông báo DSB về việc đạt được thỏa thuận, theo đó Indoneisa phải hoàn thành việc thực thi phán quyết trong vụ việc chậm nhất là ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Đây có thể xem là thắng lợi tích cực, có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giảm thiểu khó khăn trước các biện pháp phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra, áp dụng. Do trong vụ việc này, hàng hóa xuất khẩu có liên quan của Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể do lượng xuất khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trên 60% lượng nhập khẩu của Indonesia.

Nguyên Hà