Khóa đào tạo nghề, truyền nghề được khai giảng ngày 01/9/2017, đến nay sau 03 tháng học nghề, 70 học viên tham gia khóa học đã được trang bị những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm và kỹ thuật đan lát hoàn thiện. Đã có rất nhiều học viên đạt đến trình độ kỹ thuật cao, sản phẩm hoàn thiện đủ tiêu chuẩn được Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Minh Ngọc bao tiêu sản phẩm và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Đây là khóa học được UBND xã Hồng Châu giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức nhằm tăng cường dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp cho lao động nữ có nhu cầu học nghề và tạo điều kiện có được việc làm tại chỗ góp phần phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống đồng thời đáp ứng nhu cầu trong việc cung ứng lao động, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề phù hợp cho lao động nữ mọi lứa tuổi.