Dự buổi khai giảng có ông Lê Anh Tân - Phó chủ tịch UBND Thành phố Vĩnh Yên, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Kinh tế thành phố, bà Lê Thị Tâm - Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương, ông Trần Như Cường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công, ông Nguyễn Quốc Ngọc Anh - Hiệu phó trường ĐH Trưng Vương, và các chuyên viên trung tâm Khuyến công, phòng Kinh tế cùng 100 học viên trong khóa học.

Khóa học được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 01-03/11/2017 giành cho các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên đã mời các giảng viên là thạc sĩ có kiến thức sâu về quản lý và khởi sự doanh nghiệp của trường Đại học Trưng Vương trực tiếp truyền đạt kiến thức về quản lý và khởi sự doanh nghiệp đến các học viên.

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ năng quản lý, khởi sự doanh nghiệp; tìm hiểu về cơ hội kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, khởi sự kinh doanh, nắm bắt xu hướng công nghệ để có hướng khởi nghiệp. Pháp luật doanh nghiệp, các loại thuế và các hình thức huy động vốn khi khởi nghiệp; được trang bị các kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu và phân tích thị trường, ước tính vốn khi khởi sự doanh nghiệp, tổ chức và vận hành doanh nghiệp, những vấn đề về maketing trong doanh nghiệp. Lớp tập huấn cũng đã giành thời gian để các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, khởi nghiệp.

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân tương lai, Lớp tập huấn "nâng cao năng lực quản lý, khởi sự doanh nghiệp" là chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo động lực cho những con người yêu thích công việc kinh doanh, làm giàu chân chính nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu cho ngân sách.