Dự án dưới 15 tỷ đồng không phải lập, duyệt dự toán

Dự án dưới 15 tỷ đồng không phải lập, duyệt dự toán

Theo dự thảo thông tư vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện, chủ đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án.

Thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010

Thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010

Tại công văn số 819/VPCP-CN , Phó Thủ tướng Chính phủ HoàngTrung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21-11-2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21-11-2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Quy định này quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu và động cơ nguyên chiếc nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; áp dụng đối với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ sở thử nghiệm, cơ sở nhập khẩu xe và động cơ sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe.

Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính ở các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Tiếp tục nhập khẩu phân bón nhằm điều tiết thị trường trong nước

Tiếp tục nhập khẩu phân bón nhằm điều tiết thị trường trong nước

Theo công văn số 486/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ ngày 21/1/2008, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý tiếp tục thông quan phân bón nhập khẩu qua địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai nhằm chủ động điều tiết thị trường phân bón trong nước.

Xây dựng danh mục các dự án BOT, BTO trọng điểm quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng danh mục các dự án BOT, BTO trọng điểm quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ

Tại công văn 457/VPCP-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu, xây dựng danh mục các dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO) trọng điểm quốc gia có quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng công trình giao thông và xử lý chất thải được cân đối ngoại tệ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại: Các mức phạt đều cao hơn so với trước

Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại: Các mức phạt đều cao hơn so với trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2008/NĐ-CP quy định xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung chi phí phát sinh vào tổng dự toán một số dự án thủy điện ở khu vực miền Trung.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung chi phí phát sinh vào tổng dự toán một số dự án thủy điện ở khu vực miền Trung.

Ngày 23/1/2008, theo công văn số 570/VPCP-CN , Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung chi phí phát sinh vào tổng dự toán một số dự án thủy điện ở khu vực miền Trung.

Phê duyệt chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020

Phê duyệt chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020.

Áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ – công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ – công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 28/12/2007, tại công văn 7557/VPCP-ĐMDN, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức Công ty mẹ – công ty con có vốn đầu tư nước ngoài.

Sản xuất phân bón phải không gây ô nhiễm môi trường

Sản xuất phân bón phải không gây ô nhiễm môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Chuyển 2 Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội thành 2 Tổng công ty cổ phần

Chuyển 2 Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội thành 2 Tổng công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1862/QĐ-TTg, 1863/QĐ-TTg chuyển 2 Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội thành Tổng công ty Cổ phần. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn là 6.412.811.860.000 đồng.

Văn bản mới

Văn bản mới

* Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một dấu, một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một dấu, một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008. Sau Hội nghị, PV Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Huy Hoàng - ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương xung quanh kết quả đạt được năm 2007 và những định hướng lớn của Bộ trong năm tới.

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một dấu, một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một dấu, một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008. Sau Hội nghị, PV Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Huy Hoàng - ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương xung quanh kết quả đạt được năm 2007 và những định hướng lớn của Bộ trong năm tới.

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một dấu, một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một dấu, một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008. Sau Hội nghị, PV Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Huy Hoàng - ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương xung quanh kết quả đạt được năm 2007 và những định hướng lớn của Bộ trong năm tới.